Pia Källman använder sin mobil i mycket i skärgården. Foto: Anna Wilson

Österåker snabbar upp bredbandet

I stort sett alla master i skärgården levererar nu mobilt bredband via 4G-bandet. Det visar en kartläggning som Länsstyrelsen gjort i Österåker, Haninge, Nynäshamn, Värmdö och Norrtälje. Men vita fläckar finns fortfarande.

  • Publicerad 05:46, 1 jul 2018

Under 2017 samordnade länsstyrelsen mätningen av mobiltäckning i skärgården genom att placera ut mätare på båtar, bilar, fyrhjulingar och personer.

– Resultatet visar att under de senaste sex åren så har mobiltäckningen märkbart blivit bättre i många delar av skärgården, men det finns arbete kvar för att förtäta näten och öka kapaciteten, säger Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen till länsstyrelsens hemsida.

En stor del av förbättringen kan tillskrivas operatörernas övergång till 4G-bandet och att fibernätet på öarna byggts ut, enligt Claes Palmgren.

Finns lokala radioskuggor

Ny infrastruktur för mobilt bredband har även byggts ut under kartläggningen. En ny mast är driftsatt på Svartlöga och det pågår planer på att bygga ut på exempelvis Svartsö, Blidö och Tjockö. Det finns fortfarande lokala radioskuggor, de är vanligt förekommande på östsidan av kärnöarna, ut mot Östersjön.

Sveriges mest uppkopplade län

Det nationella digitala målet är att 95 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Stockholm är Sveriges mest uppkopplade län och regionen har beslutat att målet är att alla hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband. Fortfarande är ungefär en kvarts miljon människor, många i skärgården, inte tillgång till snabbt bredband.

Miljonbidrag till Österåker

Österåkers skärgård fick 2016 hela 97 miljoner från potten för bredbandsutbyggnad. Österåker är en av de kommuner i länet som byggt ut bredbandet snabbast senaste året jämfört med tidigare år.

Förra året fick Stockholms skärgård, Ornö, Nävelsö, Harö och Runmarö dela på 57,5 miljoner kronor. Senaste efter sommaren ska länsstyrelsen ta beslut om hur årets pott på 37 miljoner kronor fördelas.

Den omfattande utbyggnaden av bredband i skärgården beräknas vara klar under hösten år 2020.

Vaxholm har halkat efter

Vaxholm har haft segt bredband och legat ganska långt efter Österåker och andra länskommuner när gällt att nå det nationella målet. Tre av fyra (74, 86 procent) i Vaxholm har tillgång till snabbt bredband, enligt Post- och Telestyrelsens senaste statistik från 2017. I Österåker är det 81,12 procent som har det.

Kartläggningen av mobiltäckning finns tillgängliga på Täckningskollen.