Skatt. Kommunalskatten i Österåker är den lägsta sedan i mitten av 1990-talet, nu sänks den igen. Foto: Mostphotos

Österåker sänker skatten med 10 öre

Nästa år sänks kommunalskatten i Österåker med ytterligare 10 öre, vilket innebär att den nya skattesatsen blir 16,90 öre per skattekrona. Det föreslår den styrande borgerliga alliansen.

  • Publicerad 14:24, 8 nov 2021

Med en positiv befolkningsutveckling ökar skatteintäkterna

– Med en positiv befolkningsutveckling ökar skatteintäkterna. Kommunens skatteunderlag ökade med 3,3 procent 2020, enligt den preliminära statistiken från Skatteverket. Det är mer än snittet för övriga kommuner i både länet och Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) i ett uttalande på kommunens hemsida.

Enligt alliansen ligger fokus i nästa års budget på ”skola, trygghet och frihet genom hela livet”.

– Den särskilda satsningen på grundskolans tidiga år, årskurs F-3, där pengen räknas upp med 3 procent, är bara ett exempel av många på det, säger Michaela Fletcher.

Kommunfullmäktige beslutar om budgetförslaget den 22 november.