Åkersbergaborna har fått skatten sänkt mest av alla senaste fyra åren. Foto: Mitt i /arkiv

Österåker: Bäst i landet på att sänka skatten

Under senaste mandatperioden har Österåkerborna fått den största skattesänkningen bland landets kommuner. Ordning och reda på finanserna och inflyttade högutbildade framhåller kommunalrådet Michaela Fletcher (M) som några av de främsta orsakerna till hur kommunen klarat av att hålla nere skatten.

  • Publicerad 09:36, 14 nov 2017

Sedan förra valet har skatten höjts i 162 kommuner, och sänkts i 16 kommuner. Störst sänkning står Österåkers kommun för, som har sänkt skatten med 1,32 kronor per intjänad hundralapp, efter en uträkning som Skattebetalarnas förening har gjort. Men enligt kommunalrådet Michaela Fletcher (M) är sänkningen större än så, på grund av en skatteväxling.

Egentligen är det 1,34 kronor. Eftersom alla kommuner tog över lite uppgifter från landstinget i under förra mandatperioden. Så i stället blev det 2 öre mer på kommunalskatten och 2 öre mindre på landstingsskatten.

God hushållning med finanserna och inflyttade höginkomsttagare och högutbildade är förklaringen som Michaela Fletcher ger till hur det kommer sig att Österåker kommun har haft råd att genomföra skattelättnader.

– Vi tar bara ut det vi behöver. Men vi har också satsat mycket på våra kärnverksamheter, och vi har bland de högst betalda lärarna i länet.

Blir inte välfärden lidande av skattesänkningar?

– Tvärtom, vi har stärkt välfärden, och har stenkoll på våra utgifter. Vi följer våra finansiella mål slaviskt, och ser till att varje förvaltning håller sin budget. Sen har vi inga lån i kommunen, vilket betyder att vi är skuldfria.

Vilka gynnas av mindre skatt?

– Det gynnar främst låginkomsttagare och pensionärer som bara betalar kommunalskatt.