Östanå slott blir ditt – för 35 miljoner

Har du 35 miljoner kronor över? Då kan du köpa Östanå slott. Men räkna med renoveringskostnader på 30 miljoner kronor till – slottet börjar förfalla. ”Det smärtar mig”, säger Gustav Boström, vars familj länge ägt slottet.

  • Publicerad 08:49, 9 feb 2016

 

”Vi arbetar med ett koncept där visionen är att Östanå ska bli ett blomstrande kustsamhälle, där man tillvaratar och utvecklar den befintliga slottsmiljön och dess närhet till havet.”

Så skriver Östanå slotts nuvarande ägare, bolaget BTH, på sin hemsida.

Bolaget köpte slottet 2006, av familjen Boström, och planen var att bygga 100 lägenheter i slottsparken, vilket Mitt i har berättat tidigare. Men slottsdrömmen gick i kras, varför är oklart. Sedan en tid är slottet, och parken på 13.84 hektar, återigen till salu.

BTH köpte Östanå för 35 miljoner kronor och enligt uppgift till Mitt i säljs slottet nu för samma summa.

Lägg därtill renoveringskostnader på upp till 30 miljoner kronor då byggnaderna börjar förfalla.

– Tyvärr blir det förfallet när ingen tittar till det eller bor där. Vi sålde slottet när underhållskostnaderna blev för stora, säger Gustav Boström, vars farfar Eric-Samuel Boström var den sista som bodde där.

När Mitt i besöker slottsgården ekar tomheten. Den spruckna fasaden syns tydligt både på huvudbyggnaden och flyglarna.

Flera fönster är igentejpade och ladugårdens tak trasigt. En källarlucka till en av flyglarna, med galler innanför, står öppen.

Annat var det förr, som under statsminister Erik Gustaf Boström den äldres representationsmiddagar i slutet av 1800-talet.

Eller på 1970-talet, när Gustav Boström lekte där som barn när han hälsade på släkten.

– Vi hade en lekstuga i äppelträdgården. Det var en väldigt trevlig miljö, att gå omkring i almbersåerna. Det var fantastiskt fint att titta ut över farleden, minns Gustav Boström.

För ett par år sedan avslog länsstyrelsen en ansökan om att byggnadsminnesförklara Östanå slott. Byggnaden ansågs inte tillräckligt unik för att få det starkaste skyddet mot ombyggnationer som ett hus kan få.

– Slottet var kanske inte fullt så välbevarat som andra slott i länet. Vi byggnadsminnesförklarar få byggnader och det finns många andra slott och herrgårdar av den här typen som redan är skyddade. Men Östanå är viktigt att bevara ändå, det har stora kulturhistoriska värden och ingår dessutom i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården, säger Britta Roos, antikvarie på länsstyrelsen.

Men slottets framtid är oviss. Den ansvarige mäklaren vill inte säga om det finns intresserade företag som vill köpa gården.

Österåker kommun kommer inte lägga skattepengar på att bevara slottet, enligt Hampe Klein (M), ordförande i byggnadsnämnden. Däremot hoppas han att något företag vill förvalta slottet, och förslagsvis göra det till ett konferenscenter eller ett äldreboende.

– Kostanden per kvadratmeter, för att bygga bostäder där, vore inte försvarbar för kommunen. Det är synd att det förfaller men vi hoppas att en privat ägare tar hand om det.

Fakta

Slottet fick länge bara gå i arv

1400 -1700-talet: Olika adelsfamiljer äger slottet.

1719: Det ursprungliga Östanå slott bränns ner av ryssarna.

1791-1794: Det nuvarande slottet uppförs.

1800: Östanå görs till fideikomiss, vilket innebär att det bara får byta ägare genom arv.

Så går det också till när släkten Boström blir ägare till Östanå.

Slutet på 1800-talet: Statsminister Erik Gustaf Boström den äldre bor där.

2006: Familjen Boström säljer slottet till bolaget BTH som planerar bostäder i området.

2009: En kvinna i Österåker, som vänder sig till regeringen, hävdar att hon genom arv är Östanås egentliga ägare. Hon avvisas. Enligt familjen Boström är kvinnans enda beröringspunkt att familjen Boström sålde ett sommarhus till kvinnans morfar på 1930-talet.

2012: Ett planprogram för att bygga bostäder i framtiden i Östanå, Wira och Kulla tas fram.

2016: Östanå slott är till salu igen. Enligt tidningen Skärgården har slottet varit till salu sedan sommaren 2014.

Visa merVisa mindre