Blickfång. OBOS vision av den 110 meter höga skrapan i Hjorthagen. 2026 beräknas det stå klart. Foto: White/Stockholms stad

Oscar Properties stämmer staden – på en halv miljard

Oscar Properties skulle bygga den spektakulära skyskrapan i Hjorthagen, men till slut upphävde staden avtalet. Nu har byggbolaget stämt staden på nära en halv miljard kronor, rapporterar Fastighetsvärlden.

  • Publicerad 15:43, 19 sep 2022

I dag börjar den fem dagar långa rättegången där Stockholms tingsrätt ska ta ställning bolaget Oscar Properties krav på 483 718 000 kronor plus ränta.

Beloppet bygger på 182 miljoner kronor i nedlagda kostnader och 300 miljoner kronor i utebliven vinst, skriver Fastighetsvärlden.

Det var i slutet av 2019 som Stockholms stad hävde avtalet med Oscar Properties, efter att bolaget – enligt staden – inte betalat köpeskillingen i tid.

Efter det har parterna varit oense om ansvaret för saneringen av bergknallen där den planerade skyskrapan ska byggas.

Enligt Fastighetsvärlden visar stadens undersökningar att det fortfarande finns betydande föroreningar i marken.

– Stockholms stad erbjuder sig nu efter hävningen, märkligt nog, i förhållande till en ny exploatör att uppfylla alla ställda miljökrav och ta hela ansvaret, sa Oscar Properties vd till Fastighetsvärlden i samband med att bolaget lämnade in stämningsansökan.

De får bygga 110 meter hög skrapa i Hjorthagen

Under sommaren 2022 gick Stockholms stad ut med en ny markanvisning för Gasklockan 4.

I december samma år stod det klart att det blir norska OBOS som kommer att bygga det upp till 110 meter höga landmärket som staden vill ha på platsen.

– Staden har en vilja att det ska bli ett vackert hus med en hög arkitektonisk kvalitet, sa Staffan Lorentz, Stockholms stads projektchef i Norra Djurgårdsstaden, till Mitt i Östermalm i december 2020.

Bygge. Gasklocka 4, till höger, är riven, och här ska det byggas en skyskrapa på upp emot 110 meter. Foto: Karin Nilsson/Arkivbild