RIVS INTE I ÅR. Exploateringskontoret föreslår att ge Oscar Properties ett års uppskov med rivning i Primusområdet. Foto: Per Brandt

Oscar Properties slipper krav på rivning av Primus i år

Staden skjuter på hotet om mångmiljonvite mot hårt pressade Oscar Properties för utebliven rivning i Primus-området. Samtidigt ställs nya krav på byggherren.

  • Publicerad 16:07, 9 jun 2020

Senast den 29 juni i år skulle Oscar Properties ha rivit delar av kontorshusen i Primusområdet på Lilla Essingen enligt gällande avtal med staden för att komma igång med bostadsplanerna i området. Annars hotade exploateringskontoret med 50 miljoner kronor i vite.

Men efter att det ekonomiskt pressade bolaget kovänt och velat ha kvar husen, och beviljats 10-åriga tillfälliga bygglov för skola och äldreboende av stadsbyggnadsnämnden, ser de nu ut att få mer tid på sig.

Bygglov klart för skola och äldreboende på Lilla Essingen

Exploateringskontoret föreslår att politikerna i exploateringsnämnden godkänner att kravet på rivning och hotet om vite skjuts fram till 29 juni 2021 istället. Beslut ska tas på torsdag.

Men respiten är inte helt utan krav. Och en hel del frågetecken kring byggprojekten i området återstår, där Oscar Properties föreslår att övriga aktörer i området kan bygga sina projekt enligt plan.

Men det har exploateringskontoret tidigare ställt sig starkt skeptiska till.

Osäkerhet

Därför måste nu Oscar Properties senast den 1 oktober i år redovisa för exploateringskontoret hur övriga delar av projektet är möjliga att genomföra och hur förslaget påverkar allmänplatsmarken i området. Bolaget ska själva bekosta den utredningen.

Enligt deras förslag kan cirka hälften, 300 av de ursprungliga 600, bostäderna i området byggas. Vilka ekonomiska konsekvenser det kan få för staden är inte heller klarlagt enligt exploateringskontoret.

De ställer även krav på att Oscar Properties, eller en extern part, ska visa att de har ”finansiella resurser att genomföra det förändrade projektet”.

Först därefter kommer staden ta ställning till om det gällande exploateringsavtalet ska ändras.

En annan osäkerhet kring de nya planerna är att samtliga tre bygglov som Oscar Properties fått i området är överklagade enligt exploateringskontoret.

URSPRUNGSPLANEN. Så här är Primusområdet tänkt att bebyggas enligt detaljplanen. Svenska Bostäder (hus 1), Wästbygg (hus 5 och 12-14), övriga hus ska Oscar Properties bygga. Foto: Sweco/Stockholms stad

FÖRSLAGET. Så här ser Oscar Properties nya förslag ut, där högdelen (röd) byggs om till äldreboende och lågdelen (blå) blir skola. Övriga delar byggs enligt tidigare plan, enligt bolaget. Foto: Stockholms stad

Byggplanerna i området

Ursprungsförslaget: 600 nya bostäder, varav cirka 210 bostäder på stadens mark, lokaler, förskola och nytt bad. Förutom Oscar Properties har Wästbygg och Svenska Bostäder markanvisningar i området.

Nya förslaget från Oscar Properties innebär att cirka 300 bostäder kan byggas, enligt exploateringskontoret. Högdelen på nuvarande kontorskomplexet byggs om till äldreboende och lågdelen till skola. Tillfälliga bygglov på 10 år har beviljats i stadsbyggnadsnämnden. Ett permanet bygglov för rivning av en del av lågdelen, för att göra plats för en ny gata, har beviljats. Samtliga bygglov har överklagats enligt exploateringskontoret.

Visa merVisa mindre