Oscar Properties hotar stämma staden efter bråket om Gasklockan

Stockholms stad stoppar avtalet med byggherren – som skulle bygga ett höghus i Norra Djurgårdsstaden. Oscar Properties ska vidta rättsliga åtgärder. Staden säger i sin tur att de bygger skrapan med någon annan aktör.

  • Publicerad 09:55, 29 nov 2019

Stockholms stad har meddelat Oscar Properties att avtalet nu har hävts för projektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden.

Staden väljer att stoppa avtalet med Oscar Properties eftersom byggherren flera gånger vägrat betala 591 miljoner kronor för att tillträda marken.

Meningarna gå isär om vem som har ansvaret för vilken del av saneringen.

Varit enklare att tillträda

Staffan Lorentz är stadens projektchef för Norra Djurgårdsstaden. Han menar att det som är kvar att sanera är Oscar Properties ansvar.

– Och det är inget hinder för att tillträda affären. Att tillträda hade varit enklare än att sitta och tvista om det på förhand, säger han.

Staden skriver på sin hemsida att ett 90 meter högt hus med 300 bostäder ska byggas på platsen, men det blir inte Oscar Properties som ska bygga.

– Vi har inte fört några diskussioner med andra byggherrar. Men vi vet att det finns stor intresse för att bygga i Norra Djurgårdsstaden så vi hoppas hitta någon annan som vill ta sig an projektet, säger Staffan Lorentz och fortsätter:

– Det är synd för Norra Djurgårdsstaden och för Stockholm att de 300 lägenheter dröjer.

Oscar Properties har två veckor på sig att betala för Gasklockan

Oscar Properties skriver följande på sin hemsida:

”Stockholms stad är införstådd med att det återstår miljöåtgärder på fastigheten som medför att affären inte kan slutföras. Oscar Properties har med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden men konstaterar att bolaget nu istället får ägna tid åt de rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta.”

Även staden kan stämma

Staffan Lorentz säger att staden också har meddelat Oscar Properties att man förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om man anser att staden lidit skada av det inställda bygget. Men något sådant beslut är inte taget.

– Vi har inte tittat på ännu. Det bästa hade varit om de hade tillträtt, säger Staffan Lorentz.