Osäker skolväg oroar i Vega

Provisoriska övergångsställen och få hastighetsmarkeringar. Den osäkra skolvägen till Nakterhusskolan i Vega har oroat föräldrar som bor i området. Samtidigt påpekar kommunen att det är svårt att hitta tillfälliga lösningar i ett område som förändras så mycket som Vega.

  • Publicerad 15:19, 5 sep 2021

Skolvägen till Nakterhusskolan i Vega har oroat föräldrar som bor i området.

– Det är tung trafik som passerar i hög hastighet, vi saknar övergångsställe för att komma till skolan och det finns inga hastighetsmarkeringar på vägen, det känns väldigt otryggt, säger Vegabon Jannica Niklasson.

Hon låter inte sin sjuåriga dotter gå själv till skolan trots att den ligger bara 600 meter från bostaden.

– Min dotter kan alla trafikregler och jag litar på henne. Det jag inte litar på är trafikanterna som kör när det inte finns ordentlig skyltning eller hastighetsbegränsningar, menar hon.

Otydligt. Flera övergångsställen är otydligt markerade. Något kommunen ska se till åtgärdas, uppger Peter Wrangsell, Haninges projektledare för Vegastaden. Foto: Jannica Niklasson

Otydligt. Flera övergångsställen är otydligt markerade. Foto: Jannica Niklasson

"Vi förbättrar och gör skolvägen tryggare"

Enligt Peter Wrangsell, Haninges projektledare för Vegastaden, har kommunen varit i dialog med både rektor och föräldrar om skolvägen. Man har även varit ute i området för att se vad som behöver göras för att säkra vägen.

– Vi har hittat några punkter som vi ser att vi ska förbättra. Vi kommer att måla på några övergångsställen i orådet, maxhastigheten kommer även att målas på vägen utanför skolan och det kommer sättas upp en digital hastighetsskylt på Vega Allé.

Samtidigt påpekar Peter Wrangsell att det är svårt att skapa permanenta lösningar i ett område som förändras så pass mycket som Vega gör.

– Det kommer inte att kunna bli några permanenta lösningar just nu men däremot tittar vi på hur vi kan göra det bättre och tryggare för både skolbarn och övriga gångtrafikanter i området.

Byggarbetsplats till 2025

Sedan 2010-talet har det byggts i Vega och det är fortfarande en stadsdel med flera olika stora pågående byggprojekt. Peter Wrangsell påpekar även att det är viktigt att Vegabor är medvetna om att området de bor i kommer att förändras.

– Man behöver tänka på att Vega är och kommer att förbli en byggarbetsplats till 2025 och boende behöver ha förståelse för att deras vardag kommer att förändras.