Det är oklart vad som kommer att hända med moskén i Husby, när centrum planeras byggas om. Kassören Omar Sayed beskriver en stor oro bland medlemmarna. Foto: Emma Löf Hagström

Osäker framtid för moskén i Husby

Om allt går som det är tänkt ska Husby centrum byggas om. Många hyresgäster påverkas och det har hittats alternativa lösningar för de allra flesta. För moskén i centrum finns dock fortfarande ingen plan.

  • Publicerad 11:52, 23 sep 2020

Som vi tidigare rapporterat om ska Husby centrum genomgå en stor förändring inom de närmsta åren, om allt går enligt plan. Förslaget innebär att byggnader måste rivas och göras om, vilket gör att hyresgäster måste flytta ut under tiden.

Svenska Bostäder, som är en av byggaktörerna, har kommit överens med nästan alla påverkade om tillfälliga lösningar. Bara en återstår: Husby Islamiska Kulturcenter; centrumets moské.

"För många är verksamheten livsviktig"

Sedan planen var ute på samråd för ett och ett halvt år sedan har en dialog förts mellan parterna, men än så länge verkar ingen lösning vara i sikte.

– Vi är väldigt oroliga. Så fort vi hörde om planerna började vi agera och skickade synpunkter, men har i princip inte fått några klara svar eller besked över huvud taget. Visserligen har vi haft en del möten, men de kommer aldrig med något konkret, säger Omar Sayed.

Han är kassör i verksamheten, och beskriver en stor oro bland medlemmarna.

– Vi har runt 600 betalande medlemmar, och kanske sammanlagt cirka 2 000 personer i veckan som besöker oss, i alla fall innan corona. Folk kommer hit flera gånger om dagen, dels för att be men också för att umgås. Det är kvinnoträffar, läxläsning och sådant. För många är verksamheten livsviktig och folk uttrycker dagligen stress över vad som ska hända, säger han.

Han menar också att moskéns närvaro i centrum bidrar till ökad trygghet i området.

– Säkert 50-70 procent av de boende här är muslimer, och många har stor respekt för moskén. Vi brukar till exempel trygghetsvandra i centrum, och ser ungdomarna oss ute så märker vi att de sköter sig. Jag vill inte tänka på hur det skulle kunna bli om vi inte fick vara kvar i närheten, säger han.

"Vi försöker hitta en lösning som fungerar"

Vi har sökt Dennis Wedin (M), ordförande i Svenska Bostäder, som endast vill kommentera saken i ett mejl.

"Svenska bostäder och moskén har en löpande diskussion över hur lokalfrågan ska lösas och man diskuterar flera olika alternativ med ambitionen att hitta en långsiktig lösning", skriver han.

Enligt Ola Wickman, lokaluthyrningschef på Svenska Bostäder, har man en god dialog med moskén.

– Eftersom vi vill bygga ett nytt hus där måste vi riva det gamla, och då går det givetvis inte för hyresgästerna att vara kvar, i alla fall inte under tiden. Vi har en jättebra dialog och försöker hitta en lösning som fungerar för alla, säger han.

Han säger att ett nybygge inte kommer påbörjas förrän alla är överens.

– Ambitionen är att få till en överenskommelse med våra hyresgäster. Når vi inte en sådan kommer vi inte riva huset, säger han.

"Områdets mest besökta verksamhet"

Omar Sayed är dock kritisk.

– Man ställer sig frågan: Hur kommer det sig att man kommit på lämpliga lösningar åt alla andra verksamheter som behöver flytta ut på grund av detaljplaneförslaget?

Han tycker också att representanter från moskén borde få vara med och påverka planen för de nya lokalerna.

– Eftersom moskén är så pass viktig för så många, varför sätter man sig inte ner med oss och låter oss vara med och utforma nya lokaler, om det nu ska byggas nytt? Kommer vi ens att få vara här när allt är klart? Moskén är områdets mest besökta verksamhet, vi är värda ett tydligt svar, säger han.