Oron efter varslen på sjukhusen: ”Vart ska patienterna ta vägen?”

Ovisshet och oro. Varslen vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus möts av frågor från patienterna. – Jag tror att hela Stockholms befolkning undrar hur det här ska gå, säger Kristina Fjellström, Hjärt- och lungsjukas riksförbund.

  • Publicerad 17:46, 25 nov 2019

Reaktionerna bland föreningar och förbund som företräder olika patientgrupper är likartad efter beskedet att ett par hundra vårdanställda, läkare, undersköterskor och administrativ personal vid Danderyds sjukhus och Södersjukhuset, varslas om uppsägning.

Tillsammans med Karolinskas varsel rör det sig om närmare 1 000 tjänster som ska bort.

Christina Fjellström, ordförande för länsföreningen för hjärt- och lungsjuka i Stockholms län, Hjärtlung:

– Jag tror att hela Stockholms befolkning undrar hur det här ska gå, vi är en organisation som många gånger representerar mycket sjuka människor och vi behöver en vård som utvecklas, inte avvecklas. Tidigare har det skrivits om varsel på Karolinska, nu kommer de här sjukhusen. Vart ska patienterna ta vägen? Jag tänker utifrån patientsäkerhet och kan känna stor oro.

”Finns inga marginaler”

Izabela Grape är ordföranden i bröstcancerföreningen Amazona:

Det är såklart oroväckande för patienter med nedskärningar inom vården i Stockholm. I synnerhet när det löpande talas om brist på resurser och personal. det skapar frågor och funderingar om patientsäkerheten i framtiden.

Vad innebär det för patienterna?

– I bästa fall blir det längre väntetid, i värsta fall får patienter inte träffa läkare.

”Redan illavarslande”

Anni Rejmers är förbundssekreterare i Demensförbundet:

– Det vi är mest måna om är att man inte monterar ner geriatriken mer än man redan gjort. Det är alltid illavarslande, redan innan såna här varsel. Det är för lite personal, främst inom vård- och demensomsorgen.

Troligen innebär det längre väntetider och färre möjligheter till rehabilitering

Ken Gammelgård, DHR

Ken Gammelgård, förbundssekreterare i DHR, säger att många av deras medlemmar kommer att beröras av följderna av varslen:

– Rehabilitering är en viktig del för våra medlemmar. Det är svårt att säga hur det kommer att drabba, jag vet ännu inte så mycket. Troligen innebär det längre väntetider och färre möjligheter till rehabilitering.