BOSTÄDER. Fler bostäder behöver byggas, som här på Galoppfältet i Täby, annars är det svårt att vända utflyttningen, menar regionrådet Gustav Hemming (C). Foto: Åsa Sommarström/Stefan Källstigen

Oro över att unga och barnfamiljer lämnar Stockholm

Oron stiger över utflyttningen från Stockholms län. Flyttnettot har tagit ett skutt, och nu lämnar även många unga stan. "En varningssignal", enligt regionrådet Gustav Hemming (C).

  • Publicerad 05:50, 20 jun 2021

Då blir ju Stockholm ett stort Östermalm.

Stockholmarna har fått nog. Nu flytt vi!

Kanske behövs det nu en folkrörelse motsvarande den som under Norrlands avfolkning på 1960- och 70-talet sa: Vi flytt int.

För nu lämnar fler länet än de som flyttar in, 48 390 mot 42 794. Det ger ett flyttnetto på minus 5 596 personer.

Unga drar

Trendbrottet med ett negativt flyttnetto kom 2018, med 197 personer. 2019 var nettot 1 676 personer.

Flykten från stan fortsätter – allt fler väntas lämna länet

Och nu har det alltså tagit fart. Det är framförallt de unga och barnfamiljerna som flyttar, något som oroar politikerna i tillväxt- och regionplanenämnden.

Analyserar varför

De har nu gett regiondirektören i uppdrag att analysera vad som ligger bakom utflyttningen, och vad det får för konsekvenser för "Stockholmsregionens hållbara utveckling, tillväxt och attraktionskraft".

Och inte minst vill de veta vilka insatser som krävs för att få fler att stanna kvar.

– Det här är en varningssignal, som tyder på att unga tycker att det är svårt att bo i Stockholm. I förlängningen leder det till en tråkigare och mindre dynamisk region, säger nämndens ordförande Gustav Hemming (C).

Sugen på att se vad som är på gäng i Stockholm: Vi samlar allt som är på gång i våra nya superguide

Dyrt bo i Stockholm

Enligt Handelskammaren, som analyserat siffrorna från SCB, är det höga boendekostnader och trygghetsfrågor som ligger bakom.

– Om det bara är medel- och höginkomsttagare som kan bo här, då blir ju Stockholm ett stort Östermalm, säger Hemming.

Kan inte studenter och låginkomsttagare bo kvar dräneras regionen, menar han. Akademierna kan inte rekrytera de bästa sökande till sina utbildningar, kompetensförsörjningen försvåras för företagen och det finns mindre underlag för kultur- och nöjesliv.

Lägre befolkningstillväxt

Han tror att pandemin har fått många familjer att vilja bo större, och ha en trädgård. Om inte regionen förmår svara upp mot behoven är tillväxten i farozonen.

– Under 2010-talet växte vi med 35 000 personer om året. Det är inte jätteviktigt att nå så högt, jag tror vi får räkna med en lägre befolkningstillväxt framöver. Men om inget görs kan läget bli allvarligt.

08-lantisar – vi vet att ni saknar oss

TRÄNGSEL. Kanske är det trängseln som får fler att flytta från, än till, Stockholms län. Foto: Mitt i

Fler flyr storstan

48 390 personer flyttade från Stockholms län 2020.

42 794 flyttade till Stockholms län 2020.

Flyttnettot är minus 5 596 personer, mest i Sverige. Västra Götalands län kommer därnäst, minus 1 799.

Störst inflyttning har Skåne, 3 500 personer, Uppsala län med 2 305 personer och Södermanland med 1 396 personer.

Det är storstäderna som tappar mest: Stockholms stads flyttnetto är minus 8 495 personer, Göteborg går back 2 382 personer och Huddinge 815 personer.

Inflyttningskommuner är Uppsala med 1 021 personer, Västerås 805 personer och Helsingborg 701 personer.

167 fler 20–24-åringar har flyttat från Stockholm än som flyttat hit.

2 540 fler 30–44-åringar med 2 736 barn i åldern 0–9 år har flyttat ut än in.

Källa: Stockholms handelskammare

Visa merVisa mindre