Oro kring det nya kulturhuset i Husby

Kulturhuset i Husby var tänkt att öppna med pompa och ståt i början av 2020. Huset skulle vara ett samarbete mellan staden och Stadsteatern. Men nu står det klart att Stadsteatern inte har budgeterat för detta. Men kulturborgarrådet är hoppfull och tror att det här kommer att lösas innan öppning.

  • Publicerad 05:00, 29 maj 2019

Ett nytt kulturhus i Husby där kulturskolan skulle driva verksamhet måndag till torsdag och Stadsteatern skulle ha föreställningar fredag till söndag var tanken. Projektet skulle öppna i början av 2020 och teatern och staden skulle dela på hyran för lokalen som ligger på 1,5 miljoner kronor per år.

Men i Stadsteaterns senaste tertialrapport står det klart att de inte har budgeterat för detta och nu är det oklart om projektet ens blir av.

– Det skulle ju vara jättetråkigt för Stockholm och Husby. Det här var ett projekt vi verkligen såg fram emot, men nu vet vi inte hur det blir, säger Torun Boucher (V) som är vice ordförande i Kulturnämnden.

”Kommer lösas”

Kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) är däremot inte orolig över situationen. Han säger att det här uppdraget har utretts att Stadsteatern som är väldigt positiva till att samnyttja ett kulturhus i Husby tillsammans med Kulturskolan.

– I Stadsteaterns tertialrapport har de berättat hur förutsättningarna ser ut de kommande tre åren. Det är något som vi kommer svara på. Det här kommer lösas jag ser det inte som ett stort problem, säger han och fortsätter:

– Vi driver en politik som går ut på att kommunen ska kunna utnyttja sina lokaler mer effektivt. Det här är ett väldigt bra exempel på just detta. Men när man jobbar på nya sätt är inte allt klart från dag ett, och det här är kanske ett tecken på just det.

Han säger att det här är något som kommer bli väldigt bra för både kulturskolan och Stadsteatern.

– Vi behöver ha riktigt bra scener för kultur. Att kulturskolans elever får husera i samma byggnad som professionella kan leda till ett riktigt stort lyft för kulturlivet i Husby, säger Jonas Naddebo.

Båda sidor mån om kulturhuset

Beslutet om att öppna teaterscener i ytterstadsområdena var något som togs av den förra majoriteten. Men satsningen har fortsatt även under de blågrönas styre och båda sidorna verkar vara måna om att genomföra de här projekten.

– Jag kan förstå att oppositionen undrar över detta, men de ser ju inte allt arbete som pågår. Det här var ju ett projekt som de också jobbade med så man får ha förståelse för att de vill veta hur det går, säger Jonas Naddebo.

Om det skulle bli så att budgetproblemet hos Stadsteatern inte löser sig är det osäkert om det går att driva kulturhuset som det var tänkt.

– Jag vet inte om det finns ekonomi för att driva det här projektet utan Stadsteatern. Sen är ju hela idén bakom det här att dessa verksamheter ska husera under samma tak, säger Torun Boucher.

Jonas Naddebo bekräftar Trouns bild av situationen men poängterar att han tror att detta kommer lösas inför nästa budgetår.

Vd:n hoppfull

Stadsteaterns vd, Sture Carlsson, hoppas och tror att det här kommer att lösas.

– Det är viktigt för oss att vi närmar oss kulturlivet i Husby på deras villkor. Vi har sagt hur mycket vi tror att det här kommer kosta. Sen är det här en fråga för politiken. Men jag tror att det här kommer att lösas, säger han.