Oro inför framtiden efter stationsbeskedet

En station, två uppgångar och 3 000 nya bostäder. Politiker och fastighetsbolag jublar efter beslutet att även Hagalund ska få en tunnelbanestation. Men i det gamla arbetsplatsområdet är glädjen inte lika stor.

  • Publicerad 16:29, 18 mar 2017

Tvingas
vi flytta blir det tufft

För snart två veckor sedan presenterades nyheten att Solna stad och landstinget tillsammans satsar 1,2 miljarder kronor på att även Hagalund ska få en station när tunnelbanans gula linje börjar byggas nästa år.

Solna stad hoppas få tillbaka en stor del av sina 850 miljoner från staten och genom exploateringsbidrag från bygg– och fastighetsbolag. En nybyggd bostadsrätt i det framtida Hagalund kommer kosta åtskilliga miljoner.

Men bland företagare och andra verksamheter i det gamla arbetsplatsområdet sprider sig oron. Får vi vara kvar? När börjar rivningarna? Kommer vi att erbjudas något alternativ och i så fall vad?

På Gelbgjutarevägen, där en stationsuppgång planeras, har det bakats bröd i över 50 år. Familjeföretaget Europabagaren har funnits på gatan sedan 1980–talet.

– Det är bra att man bygger, området behöver lyftas. Men man borde planera med varsamhet. Nu ska allt gå så fort. Tyvärr tror jag inte att vårt kvarter finns kvar om några år. Just nu vet vi inte mer än att vårt hyreskontrakt löper till september 2019, säger Daniel Persson på Europabagaren.

På samma gata, i porten bredvid, ligger Black Sheep som är en ungdomsgård med kulturprofil och känd över hela Stockholmsområdet.

– Det är kul att ligga just här, det är en skön känsla i området, säger föreståndaren Mathias Johansson som inte känner någon större oro i dagsläget trots att en av stationsuppgångarna är planerad i princip rakt framför porten in till Black Sheep.

– Får vi stanna kvar blir det ju ett drömläge. Tvingas vi flytta blir det tufft. Nu är det upp till Humlegården att behandla området med varsam hand.

Vid årsskiftet flyttade filmverksamheten Uncut från Solna Ungdomscafé till Black Sheeps lokaler i Hagalund. I området finns även fotografer, konstnärer och repetitionslokaler för olika band.

– Jag hoppas att vi tillför ett kulturellt mervärde som hela området kan dra nytta av även i framtiden, säger kulturproducenten Ulrika Gunnarsdotter.

Många företagare i området fruktar att de kommer kastas ut redan nästa år när tunnelbanan börjar byggas. Men det är knappast troligt, enligt byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M).

– Utbyggnaden av tunnelbanan kräver inga rivningar såvitt jag förstår. Själva omdaningen av området kommer att pågå under en lång tid. Först ska vi se vilka värden som ska bevaras och presentera ett program för hela Hagalundsområdet.

Enligt Torsten Svenonius handlar det om ett tidsperspektiv på tio år, kanske mer.

– Utvecklingen kommer att ske bit för bit. En del är kanske klart när tunnelbanan invigs 2024 men det mesta kommer att återstå, säger han.

Solna stad äger den mark som ligger närmast Solnavägen där den andra stationsuppgången är planerad. Tomträtterna i själva arbetsplatsområdet tillhör kyrkan och fastighetsbolaget Humlegården. Båda aktörerna sitter på en mindre guldgruva när detaljplaner och byggrätter börjar poppa upp om några år.

– Det är för tidigt att säga hur området ska utformas men inriktningen är att skapa en blandad stadsbebyggelse med både bostäder och arbetsplatser, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk

tidslinje Trolig tidslinje för projektet:

Trolig tidslinje för projektet:

Mars 2017: Solna stad och landstinget enas om att tillsammans satsa 1,2 miljarder på en tunnelbanestation i Hagalund.

Hösten 2017: Solna stad presenterar de detaljplaner som berör själva tunnelbaneprojektet. Samtidigt sjösätts ett program för en större del av området, inklusive Hagalundsgatan och området ner mot Solna station.

Sommaren 2018: Järnvägsplanen antas av Trafikverket. Mark– och miljödomstolen ger besked om grundvattenfrågorna.

Hösten 2018: Byggstart för arbetstunnlar.

2019 och framåt: Fortsatt bygge efter hela gula linjen, inklusive stationen i Hagalund. Bortsett från några ytliga schakt sker allt arbete under jord. Samtidigt fortsätter kommunens detaljplanearbete med den del som berör bostadsbyggandet.Flera olika detaljplaner som berör dagens arbetsplatsområde och området på andra sidan Solnavägen behandlas. När planerna vinner laga kraft inleds rivningar och bostadsbyggande.

Cirka 2024: Gula linjen och stationen i Hagalund invigs. Bostäder byggs fortfarande och området kommer troligtvis fortsätta att bebyggas i ytterligare några år.

Visa merVisa mindre