Flyttar. När biblioteket flyttar från Tensta gymnasium kommer byggnaden att stå tom. Foto: Anna Wettergård

Oro för tryggheten när biblioteket flyttar

Tensta bibliotek ska flytta från de gamla lokalerna i Tensta gymnasium och samlokaliseras med medborgarkontoret i Tensta centrum. Nu ifrågasätts flytten av oppositionen.

  • Publicerad 14:08, 24 mar 2021

Mitt i har tidigare rapporterat om att Tensta bibliotek ska flytta från de befintliga lokalerna i gamla Tensta gymnasium till Livstyckets gamla lokaler i Tensta centrum. Enligt staden upplevs den befintliga platsen som otrygg då det förekommit öppen droghandel.

Tanken är också att biblioteket ska samlokaliseras med medborgarkontoret.

Saknar utvecklingsplan

När beslutet fattades i kulturnämnden häromveckan lade oppositionen ett särskilt uttalande om planen. De är positiva till en samlokalisering med medborgarkontoret, men oroliga för att flytten kommer i sin tur kommer innebära ökad otrygghet. Detta då Tensta gymnasiums gamla lokaler i princip kommer att stå tomma.

– Området kring Tensta gymnasium är en plats som redan upplevs som otrygg. När det inte finns någon naturlig verksamhet där med folk som passerar riskerar det att bidra till den känslan, säger oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Oppositionen skriver att de saknar en utvecklingsplan för platsen.

– Vi vänder oss emot att man inte alls har en plan och en idé kring vad man ska göra. Vi saknar dessutom en tydlig konsekvensbeskrivning om hur en flytt kommer påverka invånarna, säger Emilia Bjuggren, och fortsätter:

– Bland annat eftersom biblioteket nu blir mer tillgängligt för Tenstaborna, men svårare att ta sig dit för de som bor i Hjulsta.

Tensta gymnasium

Tensta gymnasium lades ned 2019 på grund av det låga söktrycket. Under förra mandatperioden sjösattes ett projekt med namnet Campus Tensta, där ett nytt utbildningscentrum med bland annat språkintroduktion, komvux och yrkes-SFI skulle äga rum, något den grönblå majoriteten sedan valde att stryka.