Orminge kan få 16-våningshus – stort byggprojekt på gång

320 nya bostäder och ett höghus på 16 våningar planeras i Orminge. I planerna ingår även utbyggnad av Röda Längan, nya butikslokaler och åtgärder för att förbättra framkomligheten i området.

  • Publicerad 12:18, 9 mar 2020

Ett stort nybyggnadsprojekt kan snart dra igång i Orminge. 320 nya bostäder finns med i de nya planerna för området vid Ormingehus.

Förslaget skulle innebära två ”tydliga kvarter” med flerbostadshus på 4-7 våningar längs Kanholmsvägen och Edövägen med butikslokaler på gatuplan.

I samma område planeras också för ett nytt landmärke i form av ett höghus på 16 våningar.

Röda Längan bevaras men blir högre

Den befintliga byggnaden Röda Längan, som är utpekat som kulturminne, ska bevaras men byggas ut med tre våningar. Detta skulle innebära att byggnaden får 55 nya lägenheter.

Även Ormingehus ska enligt planerna bevaras, förutom en lägre del i byggnadens södra del som ska rivas för att ge plats åt nybygge.

Fler förskoleplatser och LSS-bostäder

I förslaget planerar man också för åtgärder som ska förbättra framkomligheten i området. Det planeras även för 120 nya förskoleplatser och 12 nya LSS-bostäder. Planen hindrar inte en eventuell tunnelbaneförlängning med uppgångar vid Orminge centrum.

Detaljplanerna lades fram vid det senaste mötet i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som nu har föreslagit att Kommunfullmäktige godkänner dem.