Kommunen tar tempen på sjön. Foto: Mostphotos

Öringesjön utreds redan 2019

Nu ska kommunen ta tempen på Öringesjön. Miljö- och samhällsbyggnassutskottet gav tummen upp till förslaget och skyndar på utredningen.

  • Publicerad 15:00, 19 apr 2018

Det var en grupp Öringebor som först larmade om att sjön håller på att växa igen. De var kritiska till hur skötseln gått till och varnade för att om ingenting görs så kommer sjön bli ett minne blott.

Under onsdagens möte var majoriteten av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet överens om att utreda Öringesjöns hälsotillstånd. De kom även fram till att tidigarelägga arbetat och redan 2019 ska inventeringen starta.

– Jag är glad att vi fick in det ett år tidigare, vi tyckte att det inte fanns någonting att vänta på, säger Mats Lindblom (L), vice ordförande i miljö- och samhällsbygnadsutskottet.

Förvaltningen hade tidigare föreslagit att arbetat skulle genomföras år 2020, därför får de nu bråttom med att få fram kostnader inför budgetförhandlingarna i juni.

– Vi får se vilka åtgärder som kan göras, det är lite oklart, och om det överhuvudtaget går att göra något åt problemen.