Daniel och Angela är två av Nokas 18 mobila ordningsvakter. Foto: Oskar Carlsson

Ordningsvakter patrullerar för ett tryggare Farsta

Sedan den 1 maj patrullerar mobila ordningsvakter på utvalda gator och torg i staden. Mitt fick följa med under ett arbetspass i Farsta.

  • Publicerad 10:45, 7 nov 2018

Det är lunchrusning i Farsta centrum när Nokas ordningsvakter Angela och Daniel anländer. De har nyss börjat dagens arbetspass.

– Farsta centrum är ett relativt lugnt och trevligt område. Man får mycket beröm från allmänheten här, folk tycker det är kul att se oss och de uppskattar vår närvaro, säger Daniel.

Han och Angela gör som de brukar: promenerar runt i centrum, är synliga och tillgängliga. En man i medelåldern kommer fram. Han frågar efter vägen till en bank i närheten och blir visad i rätt riktning.

– Det absolut vanligaste är att folk frågar om vägen, säger Daniel.

– Det händer också ofta att vi hjälper äldre personer att ta sig fram eller ringer efter en taxi åt någon. Vissa kommer bara fram och vill ha någon att prata med, säger Angela.

Man är en medmänniska?

– Ja precis, vi lyssnar på folk, säger Angela.

Men uppdraget kan vara betydligt mer utmanande också.

 Att vinna ungdomars förtroende kan vara utmanande. Många ungdomar saknar förtroende för uniformspersonal, säger Daniel.

– Men det är kul när ungdomar som vi pratat med kommer fram till oss igen vid ett senare tillfälle, då känns det som att vi gjort rätt, säger Angela.

Både Daniel och Angela har lång erfarenhet i yrket och trivs mer än väl i uppdraget som mobil ordningsvakt. ”Det är världens bästa jobb”, säger Daniel.

Handlar om att samordna

Sedan den 1 maj, då projektet startade, har Nokas 18 mobila ordningsvakter till sitt förfogande. Dagligen, mellan klockan 12 och 23, kör de runt till utvalda gator och torg där tryggheten ibland kan upplevas som låg. I Farsta stadsdel patrullerar mobila ordningsvakter i Farsta centrum och Farsta strand.

– Uppdraget handlar till stor del om att samordna. Vi får mycket information från medborgare och näringsidkare. Det kan till exempel vara att det är dålig belysning eller att ett ungdomsgäng härjar på en viss plats. Då samlar vi in den informationen och för den vidare till stadsdelen, polisen, socialtjänsten och fältassistenter, säger Tom Otter, chef för Nokas mobila ordningsvakter.

Eric, arbetsledare, och Tom Otter, chef för Nokas mobila ordningsvakter. Synlighet och ett gott bemötande är viktigt i uppdraget som mobil ordningsvakt.

”Världens bästa jobb”

Styrkan hos de mobila ordningsvakterna ligger i de dagliga besöken på varje plats. De lär känna sina områden och människorna som vistas där. Arbetet kan vara utsatt, men nästan alltid får ordningsvakterna en positiv respons från allmänheten.

– Kommer vi med en bra attityd får vi också god respons. Vi kan också återkomma till samma plats och få en respons från folk som polisen inte får. Vi jobbar mer förebyggande, säger Tom Otter.

Han berättar att uppdraget är eftertraktat bland ordningsvakter. Daniel och Angela håller med.

–  Det är världens bästa jobb, säger Daniel.

Viktigt att ge folk chansen att göra rätt

Efter tjugo minuters vandring i Farsta centrum bär det vidare till Farsta strand. Daniel och Angela parkerar utanför t-baneuppgången och promenerar bort mot pendeltågsstationen.

– När det är mörkt om kvällarna har vi hört att folk kan känna sig otrygga här. Det har även skett en del personrån i tunneln, säger Daniel och pekar mot gångtunneln under Magelugnsvägen.

Belysningen i tunneln var tidigare svag.

– Då rapporterade vi det och nu har det blivit bättre, säger Daniel.

De går upp mot t-banan igen. En äldre herre sitter på en bänk utanför Coop med rullatorn framför sig och håller en öppnad öl i handen. Daniel och Angela går fram till honom och förklarar att han antingen kan slänga ölen och sitta kvar, eller ta med sig ölen och dricka den hemma.

– Jag tycker det är viktigt att man ger alternativ och går in med inställningen att låta folk få chansen att göra rätt, säger Angela.

Hur tog mannen det?

– Han tog det bra, de flesta gör det. Det handlar mycket om vilket bemötande vi har, säger Daniel.

Den äldre mannen promenerar iväg. Daniel och Angela rapporterar händelsen och återvänder till bilen. De lämnar Farsta strand för den här gången och kör vidare mot nästa område.