Mitt i har granskat de två delegationsbesluten som togs i bygg- och miljönämnden i månadsskiftet mars-april rörande grustaget på Lindormsnäs 1:5. Foto: Åsa Sommarström

Ordförandebeslutet överklagas till förvaltningsrätten

S, V och MP överklagar beslutet signerat Börje Wredén (L) till förvaltningsrätten. ”Vi behöver ordning och reda i beslutsfattandet och en fungerande arbetsmiljö för förtroendevalda och tjänstepersoner", säger gruppledaren Sara Ridderstedt (MP).

  • Publicerad 11:25, 10 maj 2021

Mitt i har granskat turerna kring de två delegationsbesluten i bygg- och miljönämnden gällande grustaget på fastigheten Lindormsnäs 1:5.

Först togs ett beslut om förbud mot fortsatt verksamhet av den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren. Detta följdes av ett snabbt upprivande av beslutet, signerat bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén (L). En oberoende utredning beställd av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) visar att Linda Edgren agerade korrekt och Börje Wredén fel.

Politikerns mejlattack fick chef att sluta

Nu överklagar oppositionspartierna S, V och MP Börje Wredéns beslut till förvaltningsrätten.

”S, V och MP önskar en laglighetsprövning om huruvida det var i enlighet med kommunallagen av ordförande i nämnden att ändra det beslut som tagits av kontorschef på delegation och om det har funnits tillräckliga förutsättningar för att fatta ett brådskande ordförandebeslut”, skriver partierna i ett gemensamt uttalande.

Utredarna: Politikern gjorde fel

– Vi behöver ordning och reda i beslutsfattandet och en fungerande arbetsmiljö för förtroendevalda och tjänstepersoner, därför väljer vi att pröva ärendet hos förvaltningsrätten, säger Sara Ridderstedt, Gruppledare (MP), till Mitt i.

Samma tre partier har även meddelat att man begär ett extramöte i bygg- och miljönämnden med anledning av händelseutvecklingen. Detta möte kommer att äga rum den 18 maj klockan 14. Bakgrunden till att politikerna samlas är de slutsatser som advokatutredningen kommit fram till.

Bakom bråket: Omstridda planer för ett grustag

Börje Wredén kände inte till oppositionens överklagande av hans beslut då Mitt i ringer honom för en kommentar, men han säger:

– Alla kommuninvånare har rätt att överklaga kommunala beslut om de menar att de strider mot kommunallagen. Men vi politiker brukar använda oss av de uppdrag som vi har blivit utsedda till.

Börje Wredén återkommer via mejl till Mitt i med en längre kommentar angående överklagandet. Han skriver att hans eget brådskande ordförandebeslut samt det upphävda delegationsbeslutet signerat Linda Edgren fanns med bland nämndens handlingar inför deras möte den 22 april.

”Självfallet har socialdemokratiska politiker samma rätt som alla andra kommuninvånare att genom så kallat förvaltningsbesvär få prövat om beslut har skett i enlighet med kommunallagen. I första hand skulle jag inte göra så i motsvarande läge, utan i stället påverka beslutet i den nämnd jag sitter i. Socialdemokraterna, som har sex personer i nämnden, la dock inget förslag till beslut i Bygg- och miljönämnden den 22 april, fast de kunde ha gjort det, och framförde heller ingen uppfattning om beslutets innehåll eller form.”

Detta har hänt:

Mitt i har granskat turerna kring de två delegationsbesluten i bygg- och miljönämnden gällande grustaget på fastigheten Lindormsnäs 1:5.

Först togs ett beslut om förbud mot fortsatt verksamhet av den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren. Detta följdes av ett snabbt upprivande av beslutet, signerat bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén (L).

Via mejl gjorde Wredén klart för Linda Edgren att han förlorat förtroende för henne samt att hon agerat illojalt mot kommunen i och med hennes beslut – som hon hade rätt att fatta. Börje Wredén skriver också: ”Du åsamkar stor skada på kommunens anseende och bygg- och miljönämndens som myndighet”.

Linda Edgren meddelade kort därefter att hon lämnar alla sina uppdrag som rör nämnden till följd av ordförandes bristande förtroende.

Kommunstyrelsen ordförande Fredrik Kjos (M) lät göra en oberoende utredning av de två besluten i nämnden till följd av den uppkomna situationen. Front advokater genomförde denna utredning och meddelade sin slutsats: Linda Edgren gjorde rätt och Börje Wredén fel.

Man menar att Edgren gjort rätt både ur ett miljörättsligt perspektiv, samt att hon hade rätt att fatta beslutet på delegation. I Wredéns fall framgår att advokaterna anser att det saknas skäl att underkänna Edgrens beslut.

Visa merVisa mindre

Medborgarförslag om vattenleken i Kungsängens centrum

Borde även finnas i Bro: "Skulle vara fantastiskt" På torget i Kungsängens centrum finns det sommartid en fontän som lockar till lek bland kommunens yngre invånare. Nu föreslår en medborgare att en liknande lösning borde etableras i Stjärnparken i...måndag 3/10 17:28

Tyck till om detaljplanen för Centrala Bro

Promenera i framtiden – säg din mening Som en del av utvecklingen av centrala Bro vill kommunen åter igen samla in Brobornas tankar, inför en kommande detaljplan. Den här gången sker det i formen av en tipspromenad – utan några rätt eller...måndag 3/10 11:06