Orden som ersätts på stadsbyggnadskontoret

Är byggherre, elvamannaplan och jungfrulig mark på väg att försvinna ur vokabulären på stadsbyggnadskontoret? När detaljplanerna jämställdhetsanpassas förändras också språket. – Det handlar inte om att fasa ut eller förbjuda ord, säger verksamhetsutvecklaren Miriam Nordfors på planavdelningen.

  • Publicerad 09:15, 30 maj 2017

Som en del av målet att skapa könsneutrala detaljplaner föreslås nu personalen på stadsbyggnadskontoret att välja bort vissa ord till förmån för andra, mindre laddade. Vi har tidigare berättat hur Husby är föregångscentrum när feministisk stadsplanering tillämpas.

För att uppnå en jämställdhetsintegrerad detaljplan byts ord som byggherre och tjänsteman ut. I stället föreslås att man använder byggaktör och tjänsteperson.

”Inga förbjudna ord”

– Vi har inte haft någon diskussion om att förbjuda ord, däremot om att lyfta fram andra. Språket är en del i att upptäcka hur

Miriam Nordfors

ojämställdheten i staden ser ut. Pratar man i könade termer så riskerar man att exkludera grupper, säger Miriam Nordfors.

Om ett område som inte varit exploaterat användes tidigare begreppet jungfrulig mark och i stället föreslås obebyggd mark. En elvamannaplan avsedd för fotboll föreslås i framtiden heta elvaspelsplan.

Behöver inte vända atlantångare

Bakgrunden till det här sättet att arbeta på är att planavdelningen på stadsbyggnadskontoret från och med 2016 har i budgetuppdrag att göra detaljplaner som är mer jämställda än tidigare. Och arbetet går bra.

– Även innan vi fick det här uppdraget så arbetade vi med att jobba bort otrygga miljöer och jobba för att områden ska vara

levande, vilket även är verktyg som man jobbar med i en jämställd stadsplanering. Det handlar inte om att vända en atlantångare och jobba på ett helt nytt sätt, snarare om att göra något ännu bättre än innan.

Fakta

De könade orden

Elvamannaplan kan bli Elvaspelsplan

Byggherre kan bli Byggaktör

Tjänsteman kan bli Tjänsteperson

Jungfrulig mark kan bli Obebyggd mark

Visa merVisa mindre

Fakta

Inga tjänstemän i Malmö

Förra året fick Feministiskt initiativ igenom en motion i Malmö stadshus som innebär att alla titlar ska bli könsneutrala. Till exempel ersattes tjänstemän med tjänstepersoner.

Källa: Sydsvenskan

Fakta

Detaljplan

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område.

Detaljplanen reglerar hur platser i staden ska användas och utformas. En detaljplan kan till exempel reglera hur stora eller höga husen får vara, hur långt det får vara mellan hus och tomtgräns och om någon har rätt att dra fram ledningar över någon annans mark.

Källa: Boverket