Oppositionens kritik mot budgeten: ”Regionens ekonomi misskött”

Oppositionen i Region Stockholm är kritiska till den blågröna budgeten. Socialdemokraterna tycker att vårdvalen är för dyra, Vänsterpartiet menar att SL-taxans höjning får fler att ta bilen. Sverigedemokraterna vill slopa bidraget till Konserthuset.

  • Publicerad 10:15, 14 okt 2019

I förra veckan presenterade det blågröna styret i Region Stockholm sin budget för 2020. En stram budget, enligt finansregionrådet Irene Svenonius (M). Den omfattar 108 miljarder kronor.

Sjukvården och kollektivtrafiken värnas, men alla förvaltningar måste effektivisera för att klara sig på de pengar de får, uppgav hon.

Fel prioriteringar

Men oppositionspartierna tycker inte att rätt prioriteringar görs.

– Mer av samma gamla politik som skapat dagens problem kommer inte att lösa dem. Våra skattepengar ska gå till en god, jämlik och tillgänglig sjukvård. Så är det tyvärr inte idag. Det går att göra mer ansvarsfulla prioriteringar, som att minska byråkratin och reglera vårdvalsmarknaderna, säger Aida Hadzialic (S).

Ett resultat av ekonomisk misskötsel med dåliga upphandlingar

Aida Hadzialic

Aida Hadzialic (S).

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är kritiska till att SL-taxorna höjs.

– Moderaternas höjningar skaver eftersom de delvis är ett resultat av ekonomisk misskötsel med dåliga upphandlingar, säger Hadzialic.

Kan leda till att fler tar bilen

Anna Sehlin

Vänsterpartiet, som vill ha gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar, och för pensionärer i lågtrafik, menar att höjningen slår mot klimatmålen: Nu höjs priset igen vilket kan leda till att fler tar bilen, menar de.

Robin Hood-skatten

En anledning till den strama budgeten, förutom en annalkande lågkonjunktur, är enligt de blågröna den så kallade Robin Hood-skatten, alltså kostnadsutjämningen där rika tätbefolkade kommuner får betala till kommuner med sämre skattekraft.

Region Stockholms bidrag föreslås att öka, och uppgå till 4,2 miljarder inom några år.

Vi vill spara på lyxkultur

Gabriel Kroon

”Spara på lyxkultur”

Sverigedemokraterna tycker att det finns annat än sjukvård och kollektivtrafik att spara in på:

– Vi vill spara på lyxkultur. Ett sådant exempel är Konserthuset, som används av få men som årligen kostar 160 miljoner kronor. Staten bör ta över det ansvaret, så att vi kan lägga pengarna där de behövs – på sjukvården, säger Gabriel Kroon, SD:s gruppledare.

De vill också tidsbegränsa tolkanvändandet.

Gabriel Kroon (SD)

Då måste majoriteten hitta något att skylla på

Anna Sehlin

Vänstern håller inte med

Vänsterpartiet köper inte alls kostnadsutjämningen som argument att spara:

Det är borgerlig politik som har kört ekonomin i botten vilket tidigare räddats av ett starkt skatteunderlag. Nu viker skatteunderlaget och då måste majoriteten hitta något att skylla på, säger Anna Sehlin (V).

Anna Sehlin (V)

Stram budget men ingen höjd skatt i Region Stockholm

SL-kortet höjs igen – så mycket dyrare blir det