Oppositionen vill rensa i majoritetens budget

– Vi vill rensa bort bland det ”trevligheter”, och fokusera på sådant som är viktigt. I veckan presenterade Väsby opposition sin skuggbudget, och oppositionsrådet Oskar Weinmar (M) passar på att ge en känga åt majoritetens satsningar på sådant som han tycker är oviktigt.

  • Publicerad 07:15, 23 jun 2017

– Visst hade det varit trevligt med en vingård eller en månbas men det är inte nödvändigt, fortsätter Oskar Weinmar och frågar sig:

– Vi undrar om det verkligen behövs en lässtrateg eller en kommunantikvarie. Kan inte de pengarna behövas bättre för att till exempel förbättra tryggheten i kommunen?

Lässtrateg och kommunantikvarie är med andra ord två saker som oppositionen har strukit, när de presenterar sin skuggbudget som ett svar på majoritetens budget. De vill också slimma den centrala organisationen och rensa bort tjänstemän från kommunledningskontoret, kultur- och fritidskontoret samt sociala omsorgskontoret.

Med hjälp av bland annat dessa besparingar vill oppositionen i nästa budget sänka skatten med tio öre. Något som de med bestämdhet hävdar inte är ett publikfrieri inför nästa val.

– Nej, det är tydlig borgerlig politik. Vi har sänkt skatten i alla budgetar som vi har lagt fram de senaste åren, säger Oskar Weinmar.

De vill också peka på att de, till skillnad från majoriteten, väljer att ta tag i effektiviseringar redan idag istället för att skjuta fram dem till efter valet. Och att oppositionen också vill behålla ett resultatmål på 2,5 procent, det vill säga att kommunens inkomster ska vara 2,5 procent högre än utgifterna.

– Majoriteten når inte upp till ett resultat på 2,5 procent i sin budget men det gör vi. Vi vill inte nalla på sparandet inför framtiden. Vi vill inte i onödigt stor grad skuldsätta våra barn och alla framtida Väsbybor när behovet av investeringar ökar framöver.

Oppositionen pekar också på ett antal satsningar som de vill genomföra. För att öka tryggheten vill de satsa på kameraövervakning i centrala delar av kommunen. De vill också lägga mer på riktade föreningsbidrag för trygghetssatsningar.

– Det kan vara vilken sorts förening som helst, som får människor att mötas. Det skapar trygghet, säger Ann-Christin Larsson Frickner (C).

De satsar på skolbarn, bland annat genom en pott pengar till ett projekt för ökad rörelse i förskola skola så skolbarn ska röra på sig mer under lektionstid och så vill de höja ersättningen till fritidshemmen med tio procent.

På jobbfronten vill oppositionen bland annat ge en extra summa pengar till Väsby promotion, för att göra dem till en knutpunkt för ihopmatchning av nyanlända och praktikplatser.

De vill också göra en extra satsning på anhörigstöd.

– Det går så snabbt att plötsligt bli anhörig. Vi vill göra en extra satsning på att stödja anhöriga – framför allt yngre anhöriga som fortfarande jobbar, säger Maria Fälth (KD).

Och vad gäller äldre, vill de skapa en aktivitetslokal för seniorer.

– Det är många äldre som sitter ensamma eller som inte har en fritid som de tycker är stimulerande. Det är därför den här lokalen behövs, säger Johannes Andersson (L).