Framtiden. Den andra etappen, i vilken Barkarby sjukhus ska byggas, förväntas stå klar 2026 vilket är samtidigt som tunnelbanan ska stå klar. Foto: Illustration: Hemsö

Oppositionen kräver svar om sjukhuset

Det nya sjukhuset i Veddesta dröjer. Planen var att marken skulle säljas men oppositionen vill ha tydligare besked innan klubban faller – det är nämligen oklart vad som händer med Jakobsbergs sjukhus och vem som ska driva det nya.

  • Publicerad 07:19, 20 jun 2021

Det är en fördel för skattebetalarna om privata vill investera.

Det planerade sjukhuset i Veddesta har blivit en politiskt surdeg. Nu kommer frågan få jäsa en stund till.

Beslutet om att sälja marken till Hemsö, som ska bygga sjukhuset, gick nämligen inte igenom kommunfullmäktige.

– Jag har inga invändningar mot att bygga ett sjukhus i Veddesta. Jag har invändningar emot att man ska bygga ett stort sjukhus utan att ha en aning om vad det ska innehålla, säger Bo Leinerdal (V), oppositionsråd, som yrkade på återremiss tillsammans med Socialdemokraterna.

För vem som ska driva sjukhuset är långt ifrån klart. Region Stockholm har inte fattat några som helst beslut kopplat till sjukhuset.

Vill ha svar om Jakobsberg

Även Socialdemokraterna är kritiska och menar att Järfälla är en kommun som utarmas på vård. De vill, likt Vänsterpartiet, ha svar på frågan om nedläggningshotade Jakobsbergs sjukhus – och om geriatriken som finns där i dag kommer få stanna i kommunen.

– Vi är absolut inte emot ett nytt sjukhus. Men vi vill att man från kommunens håll ställer högre krav på regionen att utreda vårdbehovet i området. Nu överlåter man det hela till marknaden. Jag blir orolig att det här inte leder till vård efter behov, säger Eva Ullberg (S), oppositionsråd.

L: Fri marknad i Stockholm

För Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, är det varken något problem att det inte finns något avtal med någon framtida aktör, eller att det är helt klart vilken vård som ska finnas i sjukhuset.

– Det här är ett privat initiativ från ett bolag som vill bygga en fastighet för vårdändamål. Det är inga konstigheter. Det är en fri marknad i Stockholm, säger hon.

Så fungerar vårdvalet i regionen

I region Stockholm får vårdgivare etablera sig fritt under förutsättning att de uppfyller vårdvalets villkor. Vårdvalet bygger på LOV – lagen om valfrihet.

I fallet med med sjukhuset i Veddesta är det Hemsö, ett bolag som bygger samhällsfastigheter, som haft ett markanvisningsavtal med kommunen sedan 2016. Avtalet har förlängts tre gånger.

När sjukhuset står klart kommer någon annan stå för vården i sjukhuset.

Under kommunfullmäktige i slutet av april återremitterades förslaget om att överlåta marken till Hemsö. Kommunstyrelsen ska nu begära av regionen att utreda framtida vårdbehov i nordvästa delen länet. Dessutom ska äldrenämnden och socialnämnden få säga sitt i frågan.

Källa: Region Stockholm/Järfälla kommun

Visa merVisa mindre

Samspel mellan privat och offentligt

Även privata aktörer tar ansvar för att regionen får vård efter behov, menar hon.

– Och om marknaden inte gör det så får vi fylla de behoven själva. Det är ett samspel mellan det offentliga och privata. Det är en fördel för skattebetalarna om privata vill investera.

Men kan ni från regionen ställa krav på att det måste finnas exempelvis geriatrik i det nya sjukhuset?

– Nej, det är deras fastighet och de bestämmer vilken vård som ska drivas. Nu har de uttryckligen sagt att sjukhuset ska ha en inriktning mot äldre, så oron är nog mer grundad i att man ideologiskt är emot vårdval.

Kommunen ska inte styra innehållet

Moderaterna i Järfälla anser att kommunens roll är att möjliggöra för Hemsö att bygga ett sjukhus, genom att upprätta en detaljplan och sälja mark.

– Det här kommer leda till mer sjukvård till Järfällaborna, men det är inte kommunen som styr innehållet. Det här är ytterst en fråga mellan regionen och Hemsö och den framtida vårdaktören, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hemsö hänvisar till besluten som har fattats av kommunen.

Oviss framtid. Jakobsbergs sjukhus ska säljas, frågan är bara när. Foto: Dennis Andersson

Oviss framtid för Jakobsbergs sjukhus

2016 fattade Region Stockholm, dåvarande landstinget, ett beslut om att Jakobsbergs sjukhus ska säljas.

Orsaken var att det planerade sjukhuset i Barkarby skulle ersätta vården där och för att man trodde att sjukhuset inte längre behövs, när fler privata vårdgivare väntas ta över mer av den geriatriska vården.

Men det finns än så länge ingen utsatt tid för när sjukhuset ska säljas.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre