Gångsätrahallen. Hallen är liten och det är kö för att gå med i simklubben. Foto: Anna Wilson

Oppositionen går samman mot simhallsbeslutet

Oppostionen på Lidingö talar med en röst gällande simhallsbeslutet i kommunstyrelsen: Backa från 25-metersförslaget och lyssna på simhallsrådet som vill ha en 50-metersbassäng.

  • Publicerad 18:00, 14 aug 2018

Oppositionspartierna L, C, S, och Mp var inte nöjda med måndagskvällen majoritetsbeslut i kommunstyrelsen att staden går vidare med 25-metersalternativet i den omdiskuterade simhallsfrågan.

Partierna har gemensamt yrkat återremiss till kommunfullmäktige som hålls i september. Det innebär att veckans kommunstyrelsebeslut bromsas och man får lov att ta ett omtag i simhallsfrågan.

Tar längre tid

Onödigt, tycker kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

– Oppositionen fördröjer processen. De frågetecken som finns i vår utredning kommer att besvaras under processens gång, säger han.

Men det räcker inte anser oppositionen.

”Det underlag vi såg idag har inte varit lyhört mot simhallsrådets expertis och kunskap, saknar analys av vattenverksamheternas utvecklingspotential och tar inte ansvar för ekonomin”.

Så skriver Patrik Buddgård (C), Daniel Larson (S) Amelie Tarschys Ingre (L) Patrik Sandström (MP) i ett gemensamt pressmeddelande.

Ekonomin i projektet ett orosmoln

Partierna har lyft fram olika saker de skulle vilja utredas vidare. Det har främst talats om att ha en 50-metersbässäng men också hopptorn, äventyrsbad och en alternativ placering.

– Men framförallt är det ekonomin vi oroar oss över. Underlaget är så dåligt att det inte är ansvarsfullt att fatta beslut om en kvart miljard av skattebetalarnas pengar utifrån. Det är så väldigt mycket pengar, säger Amelie Tarschys Ingre (L).

Här är några av oppositionens orosmoln: 

  • En analys av hur årskostnaden förändras med olika innehåll i simhallen saknas. Till exempel om ett ävertyrsbad skulle locka besökare och därmed intäkter från andra kommuner).
  • Underlag om investeringskostnad för markarbete och eventuell sanering av den gamla industrimarken saknas
  • Kostnadskalkyl för arkitektonisk utformning och inredning saknas.
  • En förutsättningslös analys av 50-metersalternativet saknas. Utredningen är inte lyhörd mot simhallsrådets expertis och kunskap.

Källenfors öppen för förändringar

Daniel Källenfors menar dock att veckans beslut i kommunstyrelsen är öppet för förändringar under projektets gång.

– Om fakta ändras, så ändras projektet. Det här är ett inriktningsbeslut, säger han.

Här ska simhallen ligga enligt planerna.