Överskott. Oppositionen tycker att majoritet i Rinkeby-Kista sparat för mycket på pengarna under 2020. Foto: Mostphotos

Oppositionen: För stort överskott i Rinkeby-Kista

Överskottet i Rinkeby-Kistas budget förra året blev för stort. Det menar oppositionen, som tycker att att mer borde ha gått in i välfärden.

  • Publicerad 12:36, 13 jan 2021

Enligt Rinkeby-Kistas ekonomiska månadsrapport från november 2020 räknade förvaltningen med ett totalt överskott om 39 miljoner kronor under det gångna året. Det var en ökning med 19 miljoner sedan septemberprognosen.

Ett alldeles för stort överskott, menar vice ordförande i nämnden, Elvir Kazinic (S). Han tycker att stadsdelsnämnden har dragit ned alldeles för mycket på viktiga kostnader.

– Budgeten var på ungefär 1,6 miljarder, och det ska man hålla sig inom, varken ligga för mycket över eller under. Får du ett överskott går pengarna tillbaka in i Stockholms stad och inte till stadsdelen, det här är alltså pengar vi förlorar. Det är min personliga uppfattning att varenda öre borde ha gått till invånarna i Rinkeby-Kista, säger han.

Han tycker bland annat att stadsdelen borde satsat på att sysselsätta ungdomar.

– Pandemin har drabbat våra invånare hårt. Många ungdomar har inte fått chansen att feriejobba, folk har förlorat sina jobb och haft svårt att betala hyra. Jag kan tänka mig massor av bra saker man hade kunnat lägga pengarna på, så som jobbinriktade aktiviteter och äldreomsorg, säger Elvir Kazinic.

"Vår stadsdel är välskött"

I december rapporterade Mitt i om att stadsdelen just på grund av överskottet skulle göra investeringar om 4,6 miljoner i utomhusmiljön innan årsskiftet, för att hinna använda upp en del av pengarna. Bland annat passade man på att göra rensningar av sly på flera platser, samt rusta upp plaskdammar och lekplatser.

Benjamin Dousa (M), tidigare ordförande i stadsdelsnämnden, tycker inte överskottet är något ovanligt.

– Jag förstår inte hur det är ett problem att vår stadsdels ekonomi är välskött. Hade vi spenderat för mycket pengar redan i våras hade det kanske inte funnits något kvar. Vi har velat vara väl förberedda och rustade. I grund och botten måste man måste hålla hårt i skattebetalarnas pengar och hantera dem med stor försiktighet, säger han.

Det exakta överskottet och djupare analyser om stadsdelens ekonomi kommer när stadsdelen presenterar sin verksamhetsberättelse och slutgiltiga tertialrapportering.