Oppositionen agerar efter revisorernas granskning

Oppositionen tar revisorernas kritik på allvar och flaggar för att man kommer att agera i veckan.

  • Publicerad 15:51, 9 mar 2020

Eva Eriksson (S), andre vice ordförande i skolnämnden, meddelar att hon ser allvarligt på resultatet av revisorernas granskning och att S kommer att lämna ett yttrande i de båda nämnderna.

– Framförallt finns det risk att vi politiker inte förstår hur läget ser ut ute på skolorna och att verksamheten därför blir underfinansierad, säger hon.

Revisionskritik: Skolpolitikerna i Solna saknar information

– Vi kan inte följa på enhetsnivå hur det går för eleverna, vilket gör det svårt att fatta rätt beslut. Vi behöver få upp förvaltningens analyser till oss i nämnden. Förvaltningen föreslår beslut, men vi får inte koll på hur det ser ut eftersom det fattas information. Det handlar inte om att vi politiker ska peta i detaljer, men vi behöver ha all information på bordet för att kunna fatta strukturellt övergripande beslut, säger Eva Eriksson.

Kommer lämna yttrande

Politikerna kommer att få information om granskningen på skolnämndens sammanträde den 12 mars och på barn- och förskolenämndens sammanträde i april.

V meddelar redan nu att partiet troligtvis kommer att ställa sig bakom S yttrande i nämnderna.

– Jag delar Eva Erikssons bild av att det är svårt att hänga med när man inte får detaljerad information, det är till exempel svårt att få reda på vilka problem respektive förskola och skola har, säger Linda Cigéhn (V), ledamot i skolnämnden.