Guldbron dras på plats. Foto: Läsarbild Oscar Gramer

Öppningen av guldbron försenas två månader

Öppningen av guldbron i Slussen blir två månader försenad. Arbetet med bron har fått prioriteras om efter stormen vid Biscayabukten som försenade brons ankomst till Stockholm.

  • Publicerad 17:22, 20 apr 2020

Redan i slutet av augusti skulle guldbron – eller Slussbron som den egentligen heter – ha tagits i bruk.

Men nu blir öppningen försenad, skriver Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Det kinesiska skeppet med guldbron ombord. Ankomsten till Stockholm skedde 11 mars. Foto: Stefan Källstigen.

Förseningen av brons ankomst har däremot lett till en kostnadsbesparing då vissa arbeten i vattnet har kunnat göras på ”ett mer rationellt sätt”, skriver staden.

Staden väljer också att inte stressa fram en öppning av bron i augusti för det skulle sannolikt leda till nya kostnader för omledning av trafik och så vidare.

Minns du har det såg ut när bron kom? Se hela spurten genom skärgården – klicka här!

Vill ha fest – corona kan sätta stopp

När bron öppnar i oktober ska den kunna bära gående, cyklister och kollektivtrafik.

Stockholms stad vill bjuda in medborgarna till invigning den 25 oktober men sammankomster är just nu förbjudna.

”I dagsläget behöver vi avvakta utvecklingen av coronapandemin”, skriver Stockholms stad.