De nya skisserna för detaljplanen som rör överdäckning av spåren och nytt stationshus ska ställas ut för samråd inom kort. Foto: Maria Lilja

Öppnare och grönare planer för nya centrum

Bygget ovanpå de framöver nedgrävda spåren i centrala Sundbyberg börjar få en fastare form. Nu har nya skisser ritats och formen för ett tänkt stationshus spikats. Inom kort ska samråd hållas, där alla Sundbybergsbor ska få tycka till kring planerna.

  • Publicerad 21:37, 16 sep 2019

I dag, måndag, presenterade Peter Schilling (S), Stefan Bergström (C), Johan Storåkers (L) och Axel Conradi (M), skisser och klarare visioner för den första av tre detaljplaner som reglerar bygget av den nya stadskärnan i centrala Sundbyberg.

I planen ingår bygget ovanpå ”locket” som kommer läggas ovanpå spåren och det nya stationshuset. Se alla skisser här. 

Bildextra: Se nya bilderna för bygget ovanpå järnvägsspåren

Under visionssamrådet som nu hållits kom kritiska synpunkter bland annat på att det första förslaget hade för små torg och var för tätt byggt. Därför har man skissat på ett mer vidsträckt stråk berättar Peter Schilling.

De nya skisserna gäller område 1 (gult). Samråd om de övriga två områdena – bostäder och bygget på torget – beräknas hållas tidigast om ett år. Illustration: Sundbyberg stad.

Själv är Peter Schilling mest nöjd med ytan under stationshuset där lokaler i botten ska bära upp kontorslokaler ovanpå.

En superdator i Tyskland tuggat data i flera dagar för att räkna ut hur vindförhållandena ska bli som bäst.

Peter Schilling (S)

– Det kommer att bli en helt ny mötesplats och ge ett stort mervärde till det vi har i centrum i dag, säger han.

Vy västerut genom Arkaden sedd från östra torget mot tunnelbaneuppgången vid Lysgränd. Illustration: SwecoArchitects/AMF Fastigheter samt Marge Arkitekter/Vasakronan.

Många tycker redan nu att det är blåsigt kring torget. Hur ska ni göra för att det här inte ska bli ett blåshål till?

– Det är något vi tänkt mycket kring. Olika hushöjder är viktigt så att vinden inte kan ta fart. Till det här förslaget har också en superdator i Tyskland tuggat data i flera dagar för att räkna ut hur vindförhållandena ska bli som bäst, säger Peter Schilling.

En arkitekttävling kommer framöver att utlysas för att designa fasaden på den nya stationsbyggnaden.

Nytt torg

Ekensbergsbron, bakom Ikanohuset där tvärbanan går i dag, kommer att försvinna och ersättas med bron för nya tvärbanan, berättar Stefan Bergström (C).

Han är även nöjd med det nya torget som kommer anläggas på andra sidan av stationsbyggnaden (se skiss nedan) och den offentliga ytan som bli ovanpå spårlocket – en yta motsvarande Mariatorget gånger två.

Östra delen av planområdet sett från nordost. Landsvägen och Ikanohuset till vänster i bild med nya torget strax intill. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects

Planen är även förankrad hos alla partier oavsett färg, för att inte eventuella maktskiften ska sätta käppar i hjulet för projektet.

– Vi är eniga över blockgränserna om att det här är en bra idé som tar Sundbyberg framåt. Vi ska ha ett 100-års-perspektiv på de här planerna, säger Axel Conradi (M).

”Det känns stort och ansvarsfullt att få vara med och ta de här besluten som kommer att förändra Sundbyberg så mycket”, säger Stefan Bergström (C). Foto: Maria Lilja

Klart 2028

Samråd för detaljplanen kring bygget på spåren och stationshuset förväntas hållas inom kort.

Bebyggelsen av torget och bostäderna kommer att behandlas i två andra separata detaljplaner, med samråd tidigast om ett år.

Det är viktigt att alla gör sin röst hörd framöver.

Peter Schilling (S)

Hela nya stadskärnan, med nedgrävda spår, beräknas stå klar 2030.

– Det är viktigt att alla gör sin röst hörd framöver så vi får in alla synpunkter. Vi ska lyssna och diskutera för att detta ska bli ett projekt tillsammans med Sundbybergarna, säger Peter Schilling.

Fakta

Nya stadskärnan i korthet

Trafikverket påbörjar bygget av tunneln som ska däcka in järnvägsspåren tidigast år 2022. Ett bygge som sedan kommer att pågå i cirka åtta år.

Redan nu  har man påbörjat arbeten med att lägga om ledningar i marken.

I takt med att tunneln blir klar kommer kommunen att börja bygga den Nya stadskärnan ovanpå tunneln.

Nya stadskärnan består av området mellan Ekensbergsvägen, Landsvägen, Löfströms allé och Järnvägsgatan.

Stadsutvecklingen i centrala Sundbyberg förutsätter tre nya detaljplaner. Ett samråd kommer att hållas kring varje detaljplan.

Beslut om det första samrådet (vilket omfattar överdäckningen av järnvägen och den sammanlänkande stadsmiljön i Nya stadskärnan) förväntas fattas av Exploaterings- och näringsutskottet den 23 september.

Visa merVisa mindre