Både barn och vuxna uppskattar sångstunden. Även några av de riktigt små sätter rörelserna till Imse vimse spindel och andra barnhits. Foto: Mitt i Studio Anna Wilson

Öppna förskolans budget halveras 2020: ”Skandal”

Öppna förskolan får sitt anslag halverat i den budget som den politiska majoriteten på ön föreslagit. Politikerna lovar fortsatt generösa öppettider. Men föräldrar är skeptiska. – Det kommer att tappa i kvalitet, säger mamman Helene Strömqvist.

  • Publicerad 05:00, 8 nov 2019

Nästan varje förälder inne på Lidingö öppna förskola som ligger i Högsätra säger samma sak: ”Vi hänger här varje dag”.

Enligt öppna förskolans gästbok, där man skriver in sig snittar besöken på drygt 20 barn – med en tillhörande förälder – varje öppen dag.

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldralediga och deras bebisar. Pedagoger finns på plats men det är föräldrarna som har ansvar för barnen.

– Här är det bättre att vara än på ett café, det finns leksaker, det är anpassat för barnen och dessutom träffar man andra vuxna, säger Helene Strömqvist som är föräldraledig med sonen Wilhelm.

Förskollärarna behövs på förskolan

Hon är en av de som ilsknat till över den politiska majoritetens planer på en kraftigt nedskärning för Öppna förskolan. Enligt förslaget halveras anslaget till Öppna förskolan på Lidingö från 1,2 miljoner kronor i år till 600 000 kronor nästa år.

…tappar hela grejen om man sätter in en 20-åring som ska komma in och koka kaffe

Förälder

Tanken är att de två förskollärarna som nu jobbar deltid på Öppna förskolan flyttas till förskoleverksamheten, dessutom finns planer på att byta lokaler.

– Vi har ett behov av fler förskollärare, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordföranden för utbildningsnämnden.

Majoritetens budget klar: ”Vi står inför en investeringsboom”

Samma öppettider

Hon försäkrar att Öppna förskolan inte kommer att behöva dra ner på öppettiderna till följd av nedskärningen.

– Den Öppna förskolan kommer att fortsatt vara öppen varje dag förutom under loven. Det som framför allt kommer att påverkas är hur förskolan drivs, säger hon. 

En barnskötare istället för två förskollärare menar hon är ett sätt att driva verksamheten till en lägre kostnad eftersom det är föräldrarna som är ansvariga för barnen på den mötesplats som öppna förskolan utgör.

Föräldrarna på förskolan är dock skeptiska.

– Det kommer att tappa i kvalitet, säger Helene Strömqvist.

Helene Strömqvist och sonen Wilhelm trivs på Öppna förskolan. Helene har även varit här med Wilhelms äldre syskon. Här har hon knutit vänskapsband med andra föräldrar.

Specialister på hela familjen

Hon lyfter fram att pedagogerna på öppna förskolan är specialiserade på att se hela familjen och hur den mår – något som gör gott och i slutänden faktiskt kan spara samhället pengar.

– Att de här pedagogerna skulle jobba i en vanligt förskola är ett slöseri med kompetens, säger hon.

Mammorna Anna Cedergren och Annika Green håller med.

– Personalen sätter stämningen och kulturen här, säger Annika Green.

– Man tappar hela grejen om man sätter in en 20-åring som ska komma in och koka kaffe, säger Anna Cedergren.

Ilska på 20 förskolor över frysta skolpengen

För Pernilla Bjurman var den välkomnande atmosfären på förskolan viktig när hon var helt nyinflyttad på ön och inte kände någon.

– Det här var räddningen, här har jag skaffat nätverk och kontakter. Skandal att man skär ner, säger hon.

Lite pengar som betyder mycket

Papporna Patrik Looft och Eric Nordberg lyfter fram arbetsmiljön för den personal som kommer att få jobba ensam.

– Sen kom det här så plötsligt. Det hade varit mer rimligt om man haft en dialog med personalen först, säger Patrik Looft.

– Dessutom är det så fjuttigt lite pengar i en kommunbudget. Besparingen kan inte vara så stor, men för oss betyder det så mycket, säger Eric Nordberg.