Öppet hus om Åkersberga centrums framtid

I fyra dagar, med start idag, bjuder kommunen in till öppet hus om hur Åkersberga centrum ska utvecklas. Målet är att skapa en ”modern stad med småstadskaraktär”.

  • Publicerad 16:29, 30 jan 2019

Just nu pågår samråd för att omvandla hela centrumområdet i Åkersberga till en ”modern stad med småstadskaraktär”. Området det handlar om sträcker sig ända från Åkers kanal och mer än en kilometer längs järnvägen, mellan Västra Banvägen och Bergavägen/Lennart Neckmans väg/Margretelundsvägen.

– Jag ser verkligen fram emot den här spännande utvecklingen av framtidens Åkersberga stad som ytterligare kommer att stärka Österåkers identitet som den attraktiva skärgårdskommunen nära storstaden, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande.

1 000 bostäder

Planprogrammet omfattar 31 hektar och syftar bland annat till att på sikt skapa 1 000 nya bostäder i 4-5 våningshus längs järnvägen och ett nytt resecentrum. Ett annat mål är att omvandla Stationsvägen från att vara ”matargata för varutransporter” till att bli en central stadsgata.

För att förverkliga planerna kommer kommunen behöva ta fram nya detaljplaner för området som till hälften består av kommunägd mark. En del av marken har även misstänkta föroreningar från tidigare verksamheter som kan behöva saneras. Ett annat problem att tackla är risken för översvämningar och att marken till en del av består av lergyttja.

Lera och föroreningar

Den som är nyfiken på kommunens planer kan besöka kommunens mobila mötesplats ”Österåker på väg” på Stationsvägen från och med idag onsdag fram till och med lördag (2(2). Då kan man även träffa representanter från kommunen och ställa frågor.

Samrådet för planprogrammet pågår till den 20 februari, sedan ska det slutliga förslaget godkännas av kommunfullmäktige. Därefter kan arbetet med att ta fram nya detaljplaner börja.