Villa Brevik i vinterskrud. Foto: Läsarbild Christopher Bailey

Öppet hus i Villa Brevik inför ombyggnad

Markägaren vill bygga sex bostadshus intill Villa Brevik. Nu bjuder staden in till samråd i 1920-talsvillan som nu är konferensanläggning för att få in synpunkter på byggplanerna. – Jag är mån om miljön och grannarna, säger Christopher Bailey, ägare.

  • Publicerad 15:51, 1 mar 2018

Nu har samråd för detaljplanen för Villa Brevik börjat  och allmänheten inbjuds att tycka till om byggplanerna intill den gamla 1920-talsvillan.

Fastighetsägaren Christopher Bailey driver i dag en kursgård med Sydafrika-tema i villan. Nu är planen att även bygga bostäder inom fastigheten.

Tanken är att frigöra mark genom att riva de omfattande tillbyggnader till Villa Brevik som gjordes efter 1920-talet. Sex friliggande en- och tvåfamiljshus skall sedan uppföras, enligt planen som nu ska diskuteras. Kursgårdsverksamheten bli mer småskalig.

I dagsläget är dock inte planerna helt förenliga med den gällande detaljplanen som inte medger bostäder här. Därför måste den ändras innan man kan börja bygga.  Staden är försiktigt positiv eftersom översiktsplanen säger att att bostadstillskott som ”bidrar till att stärka utpekade stadsdelscentrum ska främjas”, särskilt om de byggs kollektivtrafiknära.

I det förslag som nu har tagits fram har man tagit hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och natur. Man vill att den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningarna.

– Jag är mån både om miljön och att grannarna ska bli nöjda, säger Christopher Bailey.

7 mars bjuder han och Lidingö stad in till ett samråd av planen av litet annorlunda slag. Klockan 18-19 är det öppet hus i Villa Brevik, planerna visas och besökarna får chans att tycka till. Lidingö stad började behandla frågan om villa Brevik redan 2015.

– Nu går vi till samråd och det känns jättebra, säger Christopher Bailey.

 

Fakta

Brevik - 1300-talsgård

  • Brevik ska ha varit en av de första lantbruksgårdarna på Lidingö, den grundades på 1300-talet.
  • I början på 1900-talet började tomtbolag köpa upp mark på Lidingö för att bygga villastäder. Advokaten och entreprenören Allan Abelius köpte i den vevan Breviks gård och styckade upp marken i tomter för att bygga villastad här.
Källa: Wikipedia