För att vara stimulerad i skolan behöver utmaningarna ligga på rätt nivå. Inte för lätt och inte för svårt. Nivån är olika för olika elever. Foto: Mostphotos

Öns skolor ska ge särbegåvade barn extra skjuts

Nu får de särskilt begåvade eleverna på Lidingös kommunala skolor extra uppmärksamhet. Staden inför en handlingsplan för att skolorna ska kunna ge dem utmaningar på rätt nivå. – Viktigt att de här barnen uppmärksammas, säger Amelie Tarschys Ingre (L), skolpolitiker.

  • Publicerad 06:00, 4 sep 2020

Många barn har spring i benen. Men de med en särskild begåvning på något eller flera områden har också ”spring i huvudet” som specialpedagogen och författaren Mona Liljedahl har uttryckt saken.

Lidingö stad uppmärksammar nu dessa genom en handlingsplan som utbildningsnämnden beslutat om.

Behöver stöd

– Jag är väldigt glad över att ha fattat det här beslutet. Det är viktigt att de här barnen uppmärksammas, de behöver stöd, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande för utbildningsnämnden. 

Amelie Tarschys Ingre, (L).

Handlingsplanen gäller de kommunala skolorna på ön.

Flickor döljer begåvning

Rent konkret handlar det om att kunna identifiera barnen med särskild begåvning och kunna ge dem rätt utmaningar – svårare mattetal eller mer avancerade skriv- eller konstnärliga uppgifter.

– De kan vara svåra att identifiera. Flickor tenderar att dölja att de är speciella och försöker passa in, säger Amelie Tarschys Ingre.

Missförstås ofta

Enligt författaren Mona Liljedal missförstås ofta särbegåvade barn. Många av dem får felaktigt adhd- eller aspergerdiagnoser när de i själva verkat är understimulerade. Något som i sin tur kan leda till depression.

– Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om en diagnos, säger Amelie Tarschys Ingre.

Hon menar att den här gruppen fått väldigt lite uppmärksamhet i skolan.

– Men det förtar inte andra barns behov,säger hon.

Hur många barn handlar det om?

– Generellt runt fem procent enligt en normalfördelningskurva. Man räknar med att 90 procent har ett IQ mellan 70 och 130. Fem procent ligger över det och fem under.

Tror du inte att det finns en risk att många lidingöföräldrar kommer att tro att just deras barn är särskilt begåvade?

– Jo, det det tror jag. Där får man hjälpas åt, det är viktigt med en bra dialog mellan föräldrarna och professionen.

Tanken är att skolorna ska börja jobba enligt handlingsplanen redan i höst.

Fakta

Pizzaklubben – så stöttas unga mattesnillen

Pizzaklubben på Torsviks skola är  ett exempel på hur barn med särskild fallenhet för ett ämne kan stöttas.

Klubben är till för elever i åk 6-9 i stadens skolor med ett särskilt intresse för matematik. De träffas regelbundet kvällstid äter pizza och löser kluriga matteproblem.