Omtyckt träd får fällas

  • Publicerad 11:31, 3 mar 2014

Östermalm Mark- och miljööverdomstolen ger Stadsholmen AB rätt att fälla en poppel vid Skeppargatan i närheten av Storgatan.

Fastighetsföretaget menar att träden är angripna av röta och riskerar att falla och orsaka skada och att det därför behöver fällas.

Två bostadsföreningar och flera privatpersoner motsätter sig fällningen.