STRANDNÄRA STRANDAT BYGGE. I många år har platsen vid vattnet på Djurgården varit en öde byggarbetsplats. Foto: Sacharias Källdén

Omtvistade hotellplaner på Djurgården har överklagats

Turerna kring Lidingöbro värdshus på Djurgården har pågått i många år. Under hösten beviljades till slut ett nytt bygglov. Men det är nu överklagat.

  • Publicerad 19:30, 19 dec 2019

För många år sedan låg Lidingöbro värdshus nere vid vattnet i slutet av Kaknäsvägen på Djurgården. Krogen var ett populärt besöksmål med anor från 1820-talet.
Sedan slutet av 1900-talet har anläggningen fått förfalla. 2007 gjordes ett första, misslyckat, försök att bygga upp värdshuset på nytt. Efter det har flera planer, den ena vräkigare än den andra, lagts fram. Bland annat talades det om ett lyxigt spahotell för världsstjärnor.

Men inget har förverkligats.

Nytt bygglov

Den nuvarande fastighetsägaren har gjort ett nytt försök och ett bygglov klubbades i stadsbyggnadsnämnden under hösten. Planen nu är att bygga en hotellanläggning på platsen. Men det ska inte bli någon publik verksamhet. Istället är tanken att bygga ett så kallat "long stay-boende", där gäster erbjuds "vistelser från två veckor upp till fyra månader". Enligt bygglovet är det 14 hotellsviter samt reception, gym och bastu som ska byggas.

Därför tillåts idyllen på Djurgården förfalla

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på att Lidingöbro värdshus åter tas i bruk och att de byggnader som finns kvar från förr renoveras.

Men alla är inte lika glada över planerna.

När bygglovet klubbades igenom var Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiska till att krogen och verksamheten på platsen inte kommer vara offentlig och öppen för alla. En åsikt är att det mer liknar privata bostäder än ett publikt hotell.

– Det kan man verkligen tycka. Vi hade gärna sett något mer publikt och motsatte oss det hela. Vi förstod att vi inte kunna stoppa projektet och i stadsbyggnadsnämnden kan man inte ha allt för stora åsikter om själva innehållet. Men det finns ju inga garantier för att någon publik verksamhet ska bedrivas på platsen, säger Cecilia Obermüller, MP:s gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Överklagat

Bygglovet har dock blivit överklagat av närboende. Flera brister lyfts fram.
Bland annat anses den tänkta byggnaden innebära en "risk för påtaglig skada på riksintresset".

Själva utformningen blir också ifrågasatt. Flera av bostadssviterna saknar helt fönster, kyl- och förvaringsrum saknas vid köket, ritningen har märkliga planlösningar och det saknas detaljer för ventilation, skorstenar och allmänna utrymmen. De som överklagar menar att det alltså inte troligt att byggnaden kan utföras så som den är ritad och deras samlade bedömningen är att det här inte handlar om en hotell- eller restaurangverksamhet. Det är snarare ett försök att bygga 14 mindre bostäder precis intill vattnet på Djurgården, menar de som överklagat.

StockholmDirekt har utan resultat sökt byggherren.