Omstritt bygge i Bromma reser frågor om Vinstocks bygglinje

Lidingöpolitikern Fredrik Vinstock, (M), kritiseras för ett bygge på en kulturfastighet i Bromma där han verkar genom sitt fastighetsbolag Odjuret. Vinstock driver en linje hemma på Lidingö och en helt annan i vinstdrivande företag, säger kritiker. Stämmer inte, säger Vinstrock själv.

  • Publicerad 07:15, 16 sep 2021

Fredrik Vinstock (M), är miljö- och fastighetsnämndens ordförande på Lidingö. Hans hjärtefråga har varit att bevara Lidingös karaktäristiska villastadsbebyggelse från tidigt 1900-tal och bevara och återskapa äldre bebyggelse. Nya hus på ön ska gärna byggas i äldre stil. Det planerade bostadsbygget i Högsätra är ett sådant exempel.

Vinstock arbetar även professionellt med fastighetsutveckling och sitter i flera bolagsstyrelser. Det är för verksamhet i en av dessa, Odjuret AB, som han nu kritiseras av författaren och Brommabon Christina Reimers.

På en villa i nationalromantisk stil på Majvägen i Bromma vill Odjuret göra tillbyggnader med takterasser och en pool. Tanken är att en bostadsrättsföreningen sedan ska köpa fastigheten av Odjuret.

Men tillbyggnaden, som anses förvanska byggnaden, är omstridd och har drivits ända till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som godkände bygglovet trots att länstyrelsen tidigare sagt nej. Om allt detta berättar Christians Reimers i bloggen Bara Bromma.

Saken har även tagits upp av den lokala sajten Lidingö nyheter och varit föremål för debatt i sociala medier.

Det många undrar över är om Fredrik Vinstrock driver en linje hemma på Lidingö och en helt annan när hans privata affärsintressen är inblandade.

Kan väljarna lita på att du håller din linje? Det kanske är lätt att prata för en varsam bebyggelsemodell politiskt, men när det kommer till affärsmässiga intressen gäller inte samma sak. Hur ser du på det?

– Min inställning är densamma på Lidingö som på andra platser. Jag försöker alltid verka för bevarande och renovering av värdefulla byggnader oavsett i vilken roll jag uppträder, säger han.

Fredrik Vinstock säger vidare att det inte är han som har sökt och överklagat bygglov för Majvägen i Bromma, utan en tidigare fastighetsägare.

– Jag sitter enbart i styrelsen för ett bolag som nyligen köpte fastigheten och ska renovera och rusta upp den.

Han försvarar också själva bygget.

– Huvudbyggnaden kommer att bevaras intakt, och originaldetaljer bevaras och tas fram. Vad gäller de två flyglarna som ska byggas utformas de enligt det bygglov som Stockholms stad har givit.

Har säger slutligen att han drar en skarp linje mellan sitt politiska engagemang på Lidingö och sitt yrkesliv.

– I min privata yrkesroll deltar jag av princip inte i bolag eller projekt som berör Lidingö, eftersom det skulle innebära en uppenbar intressekonflikt.