Framtida korsning i Västetorp, med de två nya husen. Foto: Stockholms stad

Omstridd detaljplan har antagits

Nu har stadsbyggnadsnämnden antagit detaljplanen för 50 nya bostäder längs Störtloppsvägen och i korsningen Störtloppsvägen-Vasaloppsvägen i Västertorp.

  • Publicerad 06:30, 22 jun 2022

Vägen dit har varit tragglig. En detaljplan antogs redan i september 2020, men överklagades av sakägare och boende. Ärendet gick ända till Mark- och miljööverdomstolen, som upphävde stadsbyggnadsnämndens beslut i mars 2022, eftersom det var otydligt vilken plankarta som antagits.

Sedan har nämnden gjort ändringar och nu har en uppdaterad detaljplan antagits. Tanken är att bygga två lamellhus med hyresrätter. Husen blir fyra–fem våningar höga.

De flesta sakägare och boende motsatte sig planen som helhet, med motiveringen att naturmark försvinner att trafiken riskerar att öka och att grannar får ökad insyn och mer skugga.

Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att vikten av att bygga attraktiva bostäder nära kollektivtrafiken och att "skapa mer befolkade och trygga stadsrum" väger tyngre än "de enskilda intressena av oförändrad utsikt och ljusförhållanden."