Omplacering av förskolebarn i Rissne stoppas

Föräldrarna fick rätt. Skolinspektionen stoppar ihopslagningen av tre förskolor i Rissne. – Vi har gjort två olika tolkningar. Det är bara att förhålla sig till, säger förskolechef Monica Nyberg.

  • Publicerad 11:55, 17 jul 2018

Det var i våras som föräldrar i Rissne blev informerade om en planerad hopslagning och omorganisering av förskolorna Pluto, Saturnus och Neptunus i Rissne.

Omorganisationen innebar att barnen blev placerade utifrån ålder och att de skulle tvingas byta förskola, pedagoger och förskolegård under sin förskoletid.

En som inte gillade planerna var Elham Norouzi som har två barn på förskolan.

– Det blir dels att syskonförturen inte gäller, men inte heller frihetsprincipen: jag ska få avgöra själv vilken förskola mitt barn går på, säger hon.

Hon gick samman med andra föräldrar och anmälde beslutet till skolinspektionen som säger nej till beslutet med motiveringen att det i skollagens mening rör sig om tre separata enheter.

”Har gjort olika tolkningar”

Förskolechef Monica Nyberg anser att de tre förskolorna faller under en och samma administrativa och ekonomiska enhet med en förskolechef, och den föreslagna organisationsförändringen därför skulle kunna genomföras. 

Hon accepterar dock skolinspektionens beslut.

 – Vi har gjort två olika tolkningar. Det är bara att förhålla sig till, säger hon.

Enligt henne skulle en omorganisation bli bättre för barnen.

– Vi hade kunnat erbjuda barnen en mer varierad och utmanande läromiljö. 

”Har oroat oss i månader”

Föräldern Elham Norouzi ser skolinspektionens beslut som en liten seger, men menar att verksamheten skadats.

– Det är såklart bra att det inte blir av, men det har oroat oss föräldrar, och barn i månader, säger hon.

Enligt henne har flera i personalen uttryckt oro och även sagt upp sig.

Det stämmer inte enligt Monica Nyberg.

– Jag har inte haft någon som har sagt upp sig på grund av omorganisationen, säger hon.