Smalt. Både cyklister och fotgängare ska samsas om vägen vid kurvan på Drottningholmsvägen i Alvik. Foto: Jon Jogensjö

Olyckskurvan i Alvik kan fixas – om två år

Trafikkontoret och Trafikverket är överens om att cykelbanan strax innan och på Tranebergsbron måste göras säkrare för cyklister. Trots det dröjer eventuella åtgärder.

  • Publicerad 16:50, 18 jun 2019

Vi har tidigare skrivit om den snäva kurvan på cykelbanan vid Alviks måleri och de trånga cykelbanorna upp mot Tranebergsbron. Senast förra veckan passerade Jon Jogensjö från Hässelby, som dagligen cykelpendlar sträckan, en olycka där en cyklist skadades.

– Den här kurvan har varit uppmärksammad länge, den är underdimensionerad och sikten är skymd på grund av buskar. Det sker incidenter hela tiden, och hela Tranebergsbron är lika illa. Det är så smalt att cyklande inte kan mötas, säger Jon Jogensjö.

Läs även: Cyklister: Gör något åt livsfarliga kurvan i Alvik

Kan påbörja arbete 2021

Det är trafikkontoret som ansvarar för cykelbanan och gångbanan på Tranebergsbron och Drottningholmsvägen. De är medvetna om problemet och vill att både cykel- och gångbanorna ska breddas.

Men enligt dem själva kan de inte bygga om hur som helst, då det är Trafikverket som ansvarar för själva vägbanorna på Drottningholmsvägen.

– Vi kan inte bara gå in och arbeta på deras väg, utan behöver komma överens om hur vi ska göra det här, säger Per-Åke Tjärnberg biträdande projektledare på trafikkontoret.

Nu jobbar en konsult med att ta fram förslag på olika lösningar.

– Vi räknar med att få tillbaka ett resultat vid årsskiftet. Arbetet kan sedan troligtvis börja 2021.

Det är rätt lång tid kvar?

– Det är en lång sträcka där flera politiska beslut ska tas, man ska ta fram ritningar, det ska ut på samråd, granskas och upphandlas.

Finns det några åtgärder man kan göra nu, ta bort buskar eller liknande?

– Absolut, att röja lite sly kan vi ordna ganska omgående, säger Per-Åke Tjärnberg på trafikkontoret.

Läs även: Cyklister i Alvik: Maka på bilarna

"Trafikanalys ska tas fram"

Även hos Trafikverket är frågan aktuell. Enligt Peter Huledal, enhetschef för strategisk planering på Trafikverket, föreslår staden att höger körfält in mot stan ska användas för att bredda cykelvägen.

Men innan några beslut kan fattas om det måste en trafikanalys kring hur biltrafiken påverkas tas fram, enligt Peter Huledal.

– Om bilvägen ska användas blir det även en fråga för Trafikverket, då det leder till konsekvenser för biltrafiken som redan är hårt belastad. Men vi jobbar löpande i den här dialogen med trafikkontoret, säger Peter Huledal.