Ältavägen kan få en ny utformning. En förberedande studie pågår . Foto: Pekka Pääkkö

Olyckorna ökar – så kan Ältavägen förändras i framtiden

Trafikolyckorna på Ältavägen har i år varit fler än på tio år. Men planer finns på att göra vägen tryggare. Trafikverket har påbörjat en studie, som ska mynna ut i ändrad utformning.

  • Publicerad 20:20, 12 dec 2019

En krock i söndags aktualiserade problemet med omkörningar på Ältavägen.

– Jag tycker man borde överväga heldragen linje genom hela Älta, sa trebarnsmamman Pernilla Svärd som var med om olyckan.

Om hon får gehör för sin önskan får framtiden utvisa. Klart är i alla fall all den omdiskuterade vägen kommer att förändras.

Trafikverket studerar vägen

Trafikverket har påbörjat en så kallad åtgärdsvalsstudie för Ältavägen. Det är ett slags förberedande arbete, med anledning av Nacka kommuns byggplaner i Älta och Sickla.

– Studien är ett första steg som handlar om att vi ska nå en samsyn kring vägens framtida utformning, säger Oscar Haeffner, trafikplanerare på Nacka kommun.

Kommunen har ingen beslutanderätt över Ältavägen, men deltar med synpunkter.

Vad är det för utformning ni önskar från kommunens sida?

– Vi vill ha en gatumiljö som passar när Älta och andra områden utmed vägen byggs ut. En levande och trygg gata med lugnare trafik kopplad till en attraktiv centrummiljö.

S vill att kommunen tar över skötseln

Vilka konkreta åtgärder det kan bli tal om är inte klart. Studien ska vara färdig i april.

Tidigare har Socialdemokraterna i Nacka krävt att kommunen tar över skötseln av Ältavägen från Trafikverket. Partiet väckte frågan 2017 i en motion, som avslogs av den styrande majoriteten.

Khashayar Farmanbar (S).

Oppositionsrådet Khashyar Farmanbar (S) tycker fortfarande att det vore en bra idé.

– Om Älta ska förtätas behöver vi ha rådighet över hur vägen utformas. Det behövs fler hastighetsdämpande åtgärder och bättre utrymme för cyklister. Vi vill inte ha en landsväg som skär rakt genom det nya Älta, säger han till Mitt i Nacka.

Fakta

16 olyckor i år

Rapporterade trafikolyckor på Ältavägen:

2015: 14

2016: 10

2017: 8

2018: 10

2019: 16 (högsta siffran på tio år)

Fotnot: Siffrorna inkluderar olyckor med bil, cykel och fotgängare där någon skadats.

Källa: Transportstyrelsen
Visa merVisa mindre