Johan Stille har tvingats prata extra mycket med sina barn om trafiken. Foto: Louise Jacobson

Olyckan är nära vid Nora träsk – boende varnar

Bilarna kör alldeles för fort på Edsviksvägen i höjd med Nora träsk. Det är en tidsfråga innan något allvarligt sker i den luriga kurvan menar boende.

  • Publicerad 08:59, 15 nov 2018

Edsviksvägen är en av huvudgatorna i Danderyd och sedan 2013 gäller hastigheten 40 km/h. På en sträcka körs det på tok för fort – det vittnar flera som bor i området om.

– Jag är rädd att nästa gång blir ett barn påkört på väg till skolan eller från fotbollsträningen, säger en boende som vill vara anonym till Mitt i.

Konvex kurva med dålig sikt

Sträckan går förbi Nora träsk, mellan Danderydsvallen och korsningen Borgenvägen, och utgörs av en konvex kurva. Johan Stille bor mitt i den.

– Vi märker av att det körs för fort när vi ska backa ur garaget. Det är ett otäckt moment för dels är det dålig sikt, och dels kommer bilar körande för snabbt, säger han. På morgonen är det dessutom ett väldigt jobbigt motljus när man ska mot Mörby Centrum.

– Ganska nyligen såg jag en bil tvärnita här.

Barn i riskzonen

Bredvid bilvägen löper en oskyddad gång och cykelbana där barn tar sig fram och tillbaka till skolan.

– Vi har fått prata mycket med våra barn om att dom ska vara försiktiga här.

Många barn cyklar på den oskyddade cykelvägen i den luriga kurvan.

Kommunens mätningar visar att snitthastigheten är signifikant högre i höjd med Nora träsk jämfört med resten av Edsviksvägen. 15 procent av motorfordonen kör över 54 km/h. Ändå planeras inga hastighetsbegränsningar eller farthinder.

Om man upplever att hastigheten inte efterlevs, så är det polisen man skall kontakta.

Lars Söderlund, trafiksäkerhetssamordnare

– Hinder, förhöjda övergångsställen eller liknande utmed berörd sträcka kan göras med viss reservation, eftersom markförhållandena kring Nora träsk är av lerart, vilket gör den väldigt känslig för vibrationer och kompaktering, säger Lars Söderlund som är trafiksäkerhetssamordnare i Danderyds kommun.

Hänvisar till polisen

Däremot kan det bli aktuellt med busskuddar i höjd med Branta Backen.

Kommunen ansvarar för att Danderyd har trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar. Trots det hänvisar de oroliga vid Nora träsk till polisen.

– Om man upplever eller misstänker att hastigheten utmed en väg inte efterlevs, så är det alltid polisen man skall kontakta, säger Lars Söderlund.