Kustbevakningens länsor ligger kvar. Dieseln kommer från Norrbergsskolan som rivs. Foto: Åsa Sommarström

Oljeutsläpp kommer från skolan – sanering ännu inte avslutad

Saneringen av oljeutsläppet vid Norrberget i Vaxholm skulle ta två dagar. Nu närmar det sig två veckor och ännu är den inte klar. Klart är att källan med största sannolikhet är skolan och kostnaden för att sanera kan bli mer än 100 000 kronor.

  • Publicerad 11:30, 21 jan 2020

– Saneringen kan bli dyr. Det kan säkert kosta uppåt 100 000, säger Lars Lindqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH.

– Kanske mer. Men kommunens försäkringsbolag går in och tar kostnaderna.

Skulle ta två dagar

Utsläppet i norra Vaxholmsfjärden vid Norrberget upptäcktes 7 januari.

Då bedömde Kustbevakningen att saneringen av vattnet skulle vara över på två dagar. Så blev det inte.

I slutet av förra veckan besökte Mitt utsläppet och då kändes dieseldoften fortfarande på långt håll.

Dieseldoften från utsläppet känns på håll. Foto: Åsa Sommarström

Nästan två veckor efter att insatsen startade, ligger länsorna fortfarande kvar. Att utsläppet kommer från skolan som rivs är numera fastställt, däremot inte den exakta källan.

Kommer från skolan

– Det kommer från skolområdet och det misstänkta stället är där oljetankarna stått, säger Lars Lindqvist.

I dag höll kommunen möte med berörda myndigheter, entreprenörer och försäkringsbolaget och beslutade att fortsätta saneringen och undersöka marken under tankarna i skolans pannrum. Tankarna undersöktes redan tidigt och visade sig vara hela, men man misstänker att diesel finns i marken under tankarna.

Hittills har kustbevakningen tagit upp 70 liter oljeblandat vatten.

Kraftigt regn kan öka utsläpp

– Det rinner stadigt. Något har hänt så att det börjat röra på sig. Det har strömmat ur sprickzoner i berget under skolan. Vi hoppas att det inte blir skyfall innan vi hittat källan, för då kan mer skjutsas ut, säger Lars Lindqvist.

Oljeutsläpp utanför Norrberget – kom troligtvis från skolan