Ambjörn Johansson och en grupp andra föräldrar startar i höst föräldrakooperativ i Olberga skola. Här med dottern Hulda Jorné, sonen Erling Jorné och deras kompisar Isak Cederling, Stella Cederling, Emma Fredin och Emma Freij. Foto: Eric Thorsson

Olberga skola har fått nytt liv

Olberga skola i Grödinge ska åter fyllas med barn. Och, om medlemmarna i föräldrakooperativet får som de vill, bli en riktig samlingspunkt för bygden. – Den här platsen har sådan grym potential, säger föräldern Ambjörn Johansson.

  • Publicerad 18:11, 6 jul 2014

– Titta titta, här är målarrummet! Och här kan man åka rutschkana! Och här lagar man mat!

Erling, Stella och de andra barnen visar stolt upp de olika rummen i Olberga skola.

Den stora skolsalen med sin önskan om en glad sommar på vita tavlan och kontoret fyllt med bråte och flyttlådor som blivit stående.

Två år efter att de sista eleverna lämnade Olberga skola står det nu klart att det anrika huset med nästan 140 år på nacken åter ska fyllas.

När höstterminen drar i gång kommer ett 15-tal barn att gå i det nya föräldrakooperativ som nu fått godkänt av kommunen att starta.

Fram till nu har två dagbarnvårdare hållit till i den intilliggande ”lillstugan” men de kommer nu att anställas av föräldrakooperativet. En av dem är Britt Jonasson, Grödingebo sedan 40 år.

– Det är jättebra för bygden. Allt försvinner härifrån annars. Man vill att det ska finnas liv här i skolan och skulle verksamheten här tas bort helt skulle det bli stendött.

När det blev klart att bara fem barn skulle gå på skolan inför läsåret 2012/2013 beslutade skolledningen att stänga ner verksamheten i Botkyrkas sista byskola och i stället låta barnen gå i Malmsjö skola i Vårsta. Flera föräldrar var besvikna och kände att kommunen till stor del övergett trakten.

– Kommunen vill att den här delen ska leva, men man vet inte riktigt hur, säger Ambjörn.

Han är nöjd med allt stöd de fått av både politiker och tjänstemän, och utbildningsnämndens ordförande Ebba Östlin (S) hyllar initiativet.

– Jag tycker att det är jättekul. Dels finns det ett behov av pedagogisk omsorg på Grödingelandet. Det är viktigt för dem som bor där nu och det gör området attraktivt, säger hon.

Utan föräldrakooperativet hade även de små förskolebarnen från i höst fått pendla den dryga milen in till Vårsta. Nu blir förskoleverksamheten lokalt förankrad i stället. Ambjörn och hans fru driver lantbruk och de planerar att ta höns och getter till skolan. Barnen ska själva odla och vara självförsörjande på potatis.

– Det ingår i den pedagogiska tanken att barnen ska veta var maten kommer ifrån, säger Ambjörn.

Barnomsorgen är prioriterad, men idéerna är många för att förvandla skolan till ett allaktivitetshus.

Ambjörn nämner kurser i korvstoppning och äppelmustning, kulturverkstad, gympa för äldre och fritidsklubb för ungdomar. Intresset har också varit stort på de möten som anordnats.

– Vi bor här för att vi trivs här och vi behöver social inkludering. Det känns som om vi behöver något här ute. Vi har inte så mycket annat.