Olaglig tippning kan ha fällt träd

  • Publicerad 00:00, 24 jan 2012

Hersby Familjer i Hersby har fått brev från kommunen om olaglig tippning av trädgårdsavfall. Detta efter att en ganska stor ek i grannskapet föll omkull under stormen i december.

Bertil Sandberg, förvaltare av skog och vilt i kommunen tror att trädet kan ha fallit för att det låg så mycket trädgårds-avfall på dess rötter. Syret som rötterna behöver för att trädet ska kunna leva finns i det övre jordlagret och trädgårdsavfall kan göra marken syrefattig. I brevet vädjar man nu till Hersbyborna att sluta tippa.