Oklart om vaccinläget i äldrevården

Det finns troligen ovaccinerad personal i äldrevården i Vallentuna. Men hur många de är vet inte kommunen.  – Vi får ju inte föra data över vilka som är vaccinerade och inte, säger Vallentunas socialchef David Gyllenstråle.

  • Publicerad 14:50, 17 okt 2021

Sedan vaccinationerna kom igång har dödstalen varit låga på äldreboendena. Samtidigt ökade smittspridningen över landet i september, något som SvD har rapporterat om.

Sedan i juli och augusti registrerades inga smittade Vallentunabor över 70 år. I september registrerades sex fall.

En orsak kan vara bristande vaccinationstäckning i personalen.

Liten smittspridning

Det saknas dock statistik på kommunnivå och David Gyllenstråle vet därför inte hur läget är i Vallentuna.

– Men vår bedömning är att vi har ovaccinerad personal. Hundra procent vaccineringsgrad tror jag inte finns någonstans.

Samtidigt är smittspridningen låg i äldrevården och hemtjänsten.

– Ser vi på vår statistik har vi knappt haft något konstaterat coronafall i våra verksamheter på snart sex månader. Och inte heller något utbrott i personalen på sex månader.

Det har hänt att de som bor på äldreboenden eller får hemtjänst känt sig osäkra på om personalen är vaccinerad.

– Då har vi försökt anpassa verksamheten så att man kan sina behov tillgodosedda så att det funkar.

Vad innebär det?

– Det kan vara att ovaccinerad personal inte besöker den kunden.

Har de då rätt att kräva någon vaccinerad i stället?

– Nej, vi har som arbetsgivare inte någon rätt att undersöka och registrera det. Vi kan inte bygga upp schemaläggningen efter det. Man måste också komma ihåg att även vaccinerad personal kan smitta. Så det finns fortfarande inget viktigare än att fortsätta hålla rutiner med skyddsutrustning till exempel.

Till DN säger dock Almegas chefsjurist att privata äldreboenden kan kräva att personal på äldreboenden ska vara vaccinerad.

Den 4 oktober kom nya rekommendationer från FHM om hur arbetsgivare ska hantera ovaccinerad vårdpersonal.

Förvillande läge

Samtidigt arbetar nu socialförvaltningen i Vallentuna med hur de ska förhålla sig.

 – Vi gör ganska intensiva utredningar där vi tar in information både från de kommunala och privata verksamheterna, säger David Gyllenstråle.

Men riktlinjer och lagstiftning, till exempel arbetsrätt och lagar som reglerar vården, är motstridiga.

Det saknas entydiga nationella direktiv.

– Det är svårt för enstaka kommuner att komma fram till hur man ska göra. Det finns ingen rättspraxis och viljan hos både myndigheter och kommuner att pröva det rättsligt är låg. Eftersom ingen gör det får vi ingen klarhet.

Färre vaccinerade i hemtjänst

Enligt de senaste siffrorna är mellan 79 och 87 procent av personalen på landets äldreboenden fullvaccinerade.

I hemtjänsten ligger siffran mellan 72 och 90 procent.

I Vallentuna har man sedan i mars inte haft några bekräftade fall av covid-19 på äldreboendena. I hemtjänsten har det varit enstaka fall varje månad utom i maj, som inte hade ett enda.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre