Undersöks. Rödingarna tjänstgjorde länge som bostäder åt SJ:s anställda. Men vad de ska användas till framgent är oklart. Foto: Anna Wachenfeldt

Oklar framtid för rödingarna

Rödingarna står vid Överjärva gård sedan vintern 2020 – men vad ska hända mellan de hundraåriga väggarna?

  • Publicerad 07:15, 9 maj 2022

De faluröda villorna byggdes på Kolonnvägen runt 1920.

Hundra år senare anlände två av dem till Överjärva gård.

Sedan dess har de fått sig en exteriör upprustning. Fasaderna är ommålade och vissa fönsterrutor utbytta. Tillgänglighetsanpassningar har gjorts, som ramper och bredare dörrar. Markarbeten runt om har grundat för gräsmatta, buskar och grusgång.

Men vad ska hända nu?

Solnabor har vädrat förslag på användningsområden – kanske museum eller ateljéer?

Efterlyser plan

Vänsterpartiet trycker i en interpellation på för att skaka liv i husen.

Med rätt förutsättningar, menar partiet, skulle de kunna fungera som ett "vackert tidsdokument" och samtidigt komma stadens kulturliv till gagn.

"Byggnaderna saknar dock grundläggande funktioner såsom såsom el, avlopp och vatten och är sannolikt i behov av en interiör upprustning för att kunna användas", skriver de och efterlyser en plan för framtida användning.

Avlopp kan vara knepigt

Enligt tekniska förvaltningens chef Catarina Ericsson kan en plan tas fram först efter den statusundersökning av husen som görs just nu.

Den ska säkra att det är tryggt att befinna sig inuti dem och visa vad som är tekniskt möjligt att göra med husen.

Gällande el och vatten skriver hon såhär i ett mejl till Mitt i:

"Generellt kan man säga att el brukar vara ett mindre problem medan att dra in vatten och avlopp är knepigare då åverkan blir större av dessa ingrepp. På samma sätt som med övriga fastigheter på Överjärva så ska vi inte förvanska byggnaderna och ändra i utformning eller planlösning på något sätt".  

Det saknas just nu tidsplan om när de kan tas i bruk.