Foto: Sacharias Kallden

Ökat antal fall när fler testas

60 procent av 80-plussarna har fått en tredje dos vaccin. Samtidigt fortsätter antalet bekräftade fall i Upplands-Bro att öka.

  • Publicerad 10:25, 3 dec 2021

I takt med att testandet ökar i länet till följd av de nya rekommendationerna så ökar också antalet bekräftade fall – så också i Upplands-Bro.

Under vecka 47 rapporterades 53 bekräftade fall av covid-19. Det här är en ökning från föregående rapport med 13 fall.

Sett till sin befolkning så hittades under nämnda period 18 nya fall per 10 000 invånare. Jämför man denna siffra med övriga landet så ligger Upplands-Bro förhållandevis högt.

Siffrorna kommer från Folkhälsomyndigheten och är sammanställda av nyhetssajten Newsworthy.

Så många 80-plussarna har fått dos 3

60 procent av 80-plussarna i Upplands-Bro hade under vecka 47 fått en tredje dos vaccin mot covid-19. Det här motsvarar 681 personer.

Gruppen som fått en första dos vaccin är 19 860 personer (78 procent). Antalet som fått dos nummer två är lägre, 17 959 personer (71 procent).

Under vecka 47 fördelades 50 429 vaccindoser i Stockholms län, det här är en minskning jämfört med föregående vecka med 21 056 doser.

Äldreboende bland framtidsprojekten

Det rivs och byggs fortsatt i Håbo. Vi frågade kommunen vad som är på gång.söndag 22/5 8:30

Så många har flytt till Håbo

Håbo har öppnat famnen för flyktingarna från krigets­ Ukraina. Det visar nya siffror från Migrationsverket.lördag 21/5 8:30