POLITIKER. Marit Normasdotter (V), ledmot i vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka. Foto: Fredrik Andersson-Tay

Ökad satsning på suicidprevention inom äldreomsorgen

Nytt utbildningsprogram om psykisk ohälsa och suicidprevention ska ges till personalen inom äldreomsorgen och hemtjänsten.

  • Publicerad 05:15, 4 jul 2021

Det är inom äldreomsorgen och hemtjänsten som satsningen kommer att ta fart, enligt ett beslut från vård- och omsorgsnämnden. Personalen ska utbildas kring psykisk ohälsa och suicidprevention.

Det var Vänsterpartiet i Botkyrka som väckte förslaget.

– Jag är så glad för att detta gick igenom. En helt enig nämnd yrkade bifall till förslaget, säger Marit Normasdotter, ledamot för Vänsterpartiet i vård- och omsorgsnämnden, i ett uttalande.

Förslaget grundar sig i att partiet tror att isolering kan ha lett till ensamhet och att många har förlorat nära anhöriga i covid-19. Detta kan i sin tur ha lett till ökad psykisk ohälsa.