Alliansen vill satsa extra mycket på skolan och trivsel 2019 Foto: Mostphotos

Oförändrad skatt i Alliansens budget för 2019

Alliansen i Nacka har lagt en budget för 2019 med oförändrad kommunskatt. Största ekonomiska satsningarna görs på skolan och trivsel.

  • Publicerad 17:07, 26 okt 2018

I fredags presenterade Alliansen det nya politiska styret i Nacka. Samtidigt presenterade allianspartierna sin budget för 2019.

Kommunskatten kommer att vara oförändrad i Nacka, 30,51 kronor.

Störst satsningar kommer Alliansen att göra på skolan och trivsel, plus 109 miljoner respektive plus 50 miljoner kronor.

I trivselpaketet ingår satsningar bland annat på lekplatser, offentliga toaletter, utegym, och bättre skötsel av naturen.

För att förbättra för cyklisterna läggs ytterligare 37 miljoner kronor bland annat på trimningsåtgärer längs Saltsjöbadsvägen och Mensättravägen i Boo, och införande av ett hyrcykelsystem.

Tolv miljoner kronor läggs på nya infartsparkeringar.

Ytterligare en miljon kronor läggs på lokalt brottsförebyggande arbete, utöver de redan fem miljoner kronorna. Två miljoner läggs på inköp av kamerautrustning.