Motsägelsefullt. Lågkonjunktur och arbetslöshet ger sämre skatteinkomster. Men staten har gått in med rejäla bidrag.

Oenighet om jätteöverskottet

När kommunpolitikerna förra hösten klubbade igenom budgeten för 2020 kunde de inte ana att pandemin skulle komma några månader senare.

  • Publicerad 12:04, 4 dec 2020

De räknade med att Vallentuna skulle gå på plus med 25 miljoner.

I våras kom coronan. Arbetslösheten steg medan skatteintäkterna blev mindre. Staten gick in med bidrag, bland annat genom att täcka upp för skattepengar som inte flöt in.

Bidragen är så stora att kommunen ser ut att få ett jätteresultat på 115 miljoner – 90 miljoner mer än planerat. Pengar som den borgerliga majoriteten beslutat ska användas till att spara i ladorna inför bistrare tider.

– Antalet arbetade timmar går ner och arbetslösheten ökar, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

– Det är bekymmersamt och vi kommer att behöva vara kreativa för att få en hållbar ekonomi även på sikt.

S vill använda pengarna

Konkret handlar det om effektiviseringar och om att kommunens tillgångar betalas med större andel egna pengar än lån – det som kallas soliditet.

S-gruppledaren Jerri Bergström vill i stället använda pengarna i verksamheterna.

– Stora delar av överskottet beror ju på statsbidragen. De var inte förväntade och man kan inte öka kostnaderna bara för det. Men de borde användas.

På måndagens fullmäktige lägger han en motion om en resultatsutjämningsreserv.

– Då kan man använda pengarna till drift nästa år. Nu kan vi bara använda dem till investeringar. Vi har ju effektiviserat sönder kommunen. Kanske borde vi anställa fler så att arbetsvillkoren blir bättre.

Plus 115 miljoner – så gick det till

Statsbidrag och det kommunala utjämningsystemet ger ett överskott på 92 miljoner kronor. Därav kommer 62 miljoner från de generella statsbidragen.

Kommunens verksamheter antas gå på plus med 12,5 miljoner.