Oenighet inför folkomröstning

Nästa höst röstar Botkyrkaborna om huruvida kommunen ska delas eller inte. Men politikerna i Tullingepartiet anser att själva texten på valsedlarna kan få väljarna att rösta nej.

  • Publicerad 19:20, 27 jan 2013

I torsdags tog kommunfullmäktige det formella beslutet att det blir folkomröstning om en kommundelning vid nästa val. Men Tullingepartiet är kritiskt till hur frågorna och svarsalternativen på valsedlarna formulerats.

Partiet reagerar mest på uttrycket ”brytas ut” i frågan ”Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?”.

– ”Brytas ut” har en negativ klang. Avskiljas vore till exempel mer neutralt, säger Carl Widercrantz, politisk sekreterare för Tullingepartiet.

Likaså är partiet kritiskt till ordet ”sammanhållen” i svarsalternativet ”NEJ – jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun.”

– Sammanhållen ligger i retoriken för dem som vill hålla ihop Botkyrka. Det kan tyckas vara detaljer men handlar om att hitta formuleringar så att det inte blir någon diskussion i efterhand.

Som ett föredöme ser partiet de valsedlar som användes i folkomröstningen 1998 i dåvarande Södertälje kommun. Frågan som då ställdes var ”Skall kommundelen Nykvarn bli en egen kommun?” I underlaget till fullmäktige står bland annat att valnämnden studerat formuleringar från liknande folkomröstningar i Eskilstuna, Huddinge, Södertälje och Uppsala.

– Tullingepartiets formulering bygger på den som Södertälje/Nykvarn använde. Där fick bara Nykvarnbor rösta. I Botkyrka ska alla få rösta, därför är inte formuleringen applicerbar i detta fall, säger Jens Sjöström (S), kommunalråd.

Inget annat parti gav Tullingepartiet stöd i fullmäktige.

– Det är viktigt att vi benämner saker och ting vid dess rätta namn. För vi pratar de facto om ett val mellan att Tullinge bryter sig loss ut Botkyrka eller att kommunen förblir sammanhållen. Det är viktigt att vara så tydlig som möjlig och inte undanhålla information.