Odling, grill och boule i upprustad Kungsholmspark

Signalparken i Marieberg ska rustas upp ordentligt. Förslaget som presenterades på måndagen innehåller mer planteringar, bättre lekytor och plats för grill och boule.

  • Publicerad 13:21, 24 sep 2018

Visionen för nya Signalparken, som ligger strax väster om DN-skrapan, bygger bland annat på de femtio enkätsvar som kom in från allmänheten under dialogperioden i våras.

Staden vill att parken ska utvecklas med mer plats för avkoppling, lek och aktivitet. Satsningarna riktar sig både mot barn och vuxna.

Ny chans att lämna synpunkter

Även den här gången har du som medborgare chans att säga ditt om förslaget. Redan nu på onsdag finns möjlighet att i Signalparken titta närmare på förslaget. Fram till 7 oktober kan man lämna in synpunkter till staden.

Enligt stadens tidsplan ska parken projekteras under 2019 medan själva upprustning genomförs 2020.

Illustration: Stockholms stad